Vivid Consulting Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Zaprojektowani na sukces!”

 

Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa oraz motywacja do podjęcia zatrudnienia wśród 60UP nabyta poprzez udział w kompleksowym wsparciu w ramach projektu, czego efektem będzie podjęcie zatrudnienia. Do projektu zapraszamy przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej, które zamieszkują na obszarze woj. w tym wyłącznie na terenie wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych znajdujących się w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim, wolsztyńskim, nowotomyskim, grodziskim oraz kościańskim. Cel jest realizowany od 01.02.2017 – 31.01.2018

 

W ramach projektu oferujemy:


• Doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania (IPD)

• Wparcie psychologiczno-doradcze, w tym mentoring

• Pośrednictwo pracy

• Osoby bierne zawodowo,

• Szkolenia zawodowe:

- Projektowanie i aranżacja wnętrz

- Projektowanie mebli i wzornictwa przemysłowego

• Staże zawodowe

  1.  

 

W ramach projektu zapewniamy:

 

1. Stypendia szkoleniowe i stażowe

 

2. Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW


3. Zwrot kosztów dojazdu

 

4. Certyfikowane egzaminy VCC

 

5. Materiały szkoleniowe

 


Wkład Funduszy Europejskich: 844 356,00 zł


Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

KONTAKT:

VIVID Consulting Sp. z.o.o.
Tel. 665 493 748
Kurza Góra, ul. Leśna 19A,
64-000 Kościan
e-mail: zaprojektowaninasukces@vc.edu.pl
www.vc.edu.pl