Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Koniecznie aktywizuj się społecznie!” nr projektu RPSW.09.01.00-26-0028/17 zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Staszica 7, 27-200 Starachowice lub na adres e-mail: koniecznieaktywizujsiespolecznie@vc.edu.pl. Formularz rekrutacyjny Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego… Read More »

Aktualności

Aktualności 05.12.2018: Informujemy, iż kolejne grupy zostały uruchomione w Słupsku. Rekrutacja jest nadal otwarta, wciąż są wolne miejsca. Zapraszamy do udziału w projekcie.   Aktualności 21.11.2018: Informujemy, że grupa z Gdyni zakończyła kurs języka angielskiego. Życzymy powodzenia na egzaminie!   Aktualności 18.10.2018: Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych i testów wiedzy – rekrutacja jest cały czas… Read More »

Aktualności

4.12.2018 r. Beneficjent informuje o dokumentach wymaganych do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu. Są to: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Wniosek o ZKD Oświadczenie o dochodzie Oświadczenie o dochodzie Zaświadczenie od przewoźnika Zaśw. od przewoźnika Powyższe dokumenty można pobrać po kliknięciu w link. 5.11.2018 r. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie “Włącz się! Program… Read More »

Aktualności

3.12.2018 r. Każdy Uczestnik Projektu “Pełnosprawni” może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Poniżej wymagane dokumenty: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Wniosek o ZKD Zaświadczenie od przewoźnika Zaświadczenie przewoźnika   5.11.2018 r. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie “Pełnosprawni”! Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej… Read More »

Harmonogramy

1.Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 1 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 2 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 3 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 4 2. Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy gr 1 Pośrednictwo pracy gr 2 Pośrednictwo… Read More »

Harmonogramy

1.Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP gr 1 Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP gr. 2 Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP gr. 3 Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP gr. 4 2. Poradnictwo zawodowe Poradnictwo zawodowe gr 1 Poradnictwo zawodowe gr 2 3.… Read More »

Zapytanie ofertowe

20.11.2018 Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0018/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego, np. Speakout, Pioneer, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1-B2 w maksymalnej ilości 192 sztuk. Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki. W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki… Read More »

Harmonogramy

Szanowni Państwo, Poniżej umieszczamy Harmonogramy dla poszczególnych grup oraz form wsparcia: Zadanie 1 – Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu: Grupa 1 Siedlce Zadanie 2 – Warsztaty motywacyjne: Grupa 1 Siedlce Zadanie 3 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych: Grupa 1 Siedlce  

Lista gmin objętych wsparciem

Zapraszamy do zapoznania się z listą gmin, których mieszkańcy kwalifikują się do udziału w projekcie “Aktywni Wielkopolanie – powrót na rynek pracy”. Gminy te są wiejskimi obszarami funkcjonalnymi wymagającymi wsparcia procesów rozwojowych. Załącznik nr 1 do regulaminu – lista gmin objętych wsparciem