Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020.


Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„KU PRZYSZŁOŚCI”


Celem głównym projektu jest nabycie/zwiększenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego oraz kompetencji komputerowych ICT przez min. 80% spośród 144 (87 kobiet i 57 mężczyzn w tym 29 osób z niepełnosprawnością) osób dorosłych, którzy sami zainicjowali powstanie projektu poprzez zgłoszenie popytu na daną usługę edukacyjną, należących do co najmniej jednej z grup:
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach,
które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze KOF, zgodnie z opisem grupy docelowej.


Cel osiągnięty zostanie w okresie od IV 2018- IV 2019 poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez uczestników projektu kompleksowego wsparcia w formie szkoleń z języka angielskiego oraz szkoleń z zakresu ICT. Poprzez realizację wsparcia, projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwego celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego: Podniesienie kompetencji osób dorosłych w zakresie języków obcych i ICT.

 

Zakładane efekty realizacji projektu:

  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 116 osób,
  • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej i więcej objętych wsparciem w programie – 144 osoby,
  • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 144 osoby,
  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 28 osób,
  • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 116 osób,
  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 23 osoby,
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 93 osoby.


Wartość projektu:  1 035 605,40 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 880 264,59 PLN
KONTAKT
Biuro Projektu „Ku Przyszłości”
E-mail: kuprzyszlosci@vc.edu.pl
Adres biura:
Śladków Mały 102 A
26-020 Śladków Mały
tel.: 699 670 481


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl