VIVID CONSULTING SP. Z O.O.

Zaprasza do udziału w projekcie
“Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu”
Celem projektu jest nabycie lub podwyższenie kompetencji kluczowych w zakresie TIK i/lub języków angielskiego i niemieckiego poprzez udział w szkoleniach językowych i/lub informatycznych przez 300 Uczestników Projektu.Do projektu zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zamieszkujące obszar województwa pomorskiego, a w szczególności osoby w wieku 25 lat i więcej, osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby o niskich kwalifikacjach które zamieszkują obszar województwa pomorskiego.

 


W ramach projektu założono realizację wskaźników rezultatu bezpośredniego na poziomie co najmniej 85%.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
- liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,
- liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,
- liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu.

 

 


Projekt jest realizowany od 01.05.2017 – 31.07.2018.

W ramach projektu oferujemy:


Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego lub niemieckiego

• Przeprowadzenie szkolenia z zakresu TIKW ramach projektu zapewniamy:


• wykwalifikowaną kadrę
• podręczniki, a dodatkowo dla szkoleń TIK długopis, teczka, notes, pendrive
• możliwość przystąpienia do egzaminu
• możliwość uzyskania certyfikatów
• dla szkoleń TIK poczęstunek kawowy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekcie wynosi: 1 135 692,80 PLN


Całkowita wartość projektu wynosi: 1 336 109,18 PLN

Kontakt:

VIVID CONSULTING SP. Z O.O.

Tel. 699 670 282

Email: kompetencjekluczowe@vc.edu.pl