Vivid Consulting Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„KOMPETENCJE JĘZYKOWE I CYFROWE ODPOWIEDZIĄ NA NISKIE KWALIFIKACJE”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej poprzez wyższy poziom kompetencji językowych oraz kompetencji cyfrowych dzięki objęciu wsparciem w formie szkoleń języka angielskiego oraz szkoleń komputerowych, wśród maksymalnie 108 Uczestników Projektu (min. 60% kobiet) - osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych z terenu woj. lubelskiego, z czego minimum 20% stanowić będą osoby niepełnosprawne i minimum 30% osoby w wieku 50 lat i więcej. Cel jest realizowany od 01.06.2016 r. do 31.01.2017 r.

 

Zakładane efekty realizacji projektu:


  • - Liczba osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych z terenu woj. lubelskiego objętych wsparciem – 108,
  • - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem – 33,
  • - Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem – 22,
  • - Liczba kobiet objętych wsparciem – 65.
  • - Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (70% ze 108 UP) – 77,
  • - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (70% z 33 UP) – 24,
  • - Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (70% ze 108 UP) – 77,

 

Wartość projektu: 810 325,40 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 688 776,59 zł