Archiwum kategorii: WŁĄCZ SIĘ! PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Aktualności

13.02.2019 r. Beneficjent informuje, iż Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Wystarczy wypełnić wymagane dokumenty oraz dostarczyć je do Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin. Dokumenty: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Wniosek o ZKD Oświadczenie o dochodzie Oświadczenie o dochodzie Zaświadczenie od przewoźnika Zaśw. od przewoźnika Powyższe dokumenty można pobrać po kliknięciu… Czytaj dalej »

Harmonogramy

SZKOLENIE ICT: SZKOLENIA ZAWODOWE: JOBCOACHING: WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ POTENCJAŁU UCZESTNIKA POPRZEZ STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI: Harmonogram  grupy 1 w Lublinie (13 Uczestników Projektu) HARMONGRAM 13 UCZESTNIKÓW PROJEKTU LUBLIN  

Dokumenty rekrutacyjne

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE… Czytaj dalej »