Category Archives: WŁĄCZ SIĘ! PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Harmonogramy

SZKOLENIE ICT: SZKOLENIA ZAWODOWE: JOBCOACHING: WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ POTENCJAŁU UCZESTNIKA POPRZEZ STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI: Harmonogram  grupy 1 w Lublinie (13 Uczestników Projektu) HARMONGRAM 13 UCZESTNIKÓW PROJEKTU LUBLIN  

Aktualności

4.12.2018 r. Beneficjent informuje o dokumentach wymaganych do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu. Są to: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Wniosek o ZKD Oświadczenie o dochodzie Oświadczenie o dochodzie Zaświadczenie od przewoźnika Zaśw. od przewoźnika Powyższe dokumenty można pobrać po kliknięciu w link. 5.11.2018 r. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie “Włącz się! Program… Read More »

Dokumenty rekrutacyjne

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE… Read More »