Category Archives: Pełnosprawni

Harmonogramy

SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE NABYCIE, PODNIESIENIE KWALIFIKACJI: JOBCOACHING: PORADNICTWO ZAWODOWE: WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: WIELOSTRONNA DIAGNOZA KOMPETENCJI I POTRZEB: Harmonogram 15 Uczestników Projektu w Lublinie Harmonogram 15 UP LUBLIN (gr. 1,2,3) Harmonogram 15 Uczestników Projektu w Lubartowie Harmonogram 15 UP LUBARTÓW (gr. 4,5,6)

Aktualności

3.12.2018 r. Każdy Uczestnik Projektu “Pełnosprawni” może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Poniżej wymagane dokumenty: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Wniosek o ZKD Zaświadczenie od przewoźnika Zaświadczenie przewoźnika   5.11.2018 r. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie “Pełnosprawni”! Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej… Read More »

Dokumenty rekrutacyjne

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Pełnosprawni” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu na adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE “PEŁNOSPRAWNI” FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI… Read More »