Category Archives: Bez kategorii

Zapytanie ofertowe

20.11.2018 Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0018/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego, np. Speakout, Pioneer, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1-B2 w maksymalnej ilości 192 sztuk. Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki. W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki… Read More »

Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo, Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty rekrutacyjne, których wypełnienie jest warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie “Bądź KLUCZEM do LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!”. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Projektu. Zachęcamy do udziału w projekcie! W razie pytań – zapraszamy do kontaktu:  577 103 457   FORMULARZ OŚW III PROFIL OŚW O DOŚW WIELOKR WYKL… Read More »

Aktualności

24.10.2018r. Miło nam poinformować, iż pierwsze dwie grupy Uczestników Projektu rozpoczęły udział w “Indywidualnej diagnozy potrzeb, potencjału i predyspozycji UP”, na której zostanie podpisany z każdym z Uczestników kontrakt socjalny określający potrzeby, uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej Uczestnika/czki Projektu, pozwoli to na zindywidualizowanie wsparcia… Read More »

Harmonogramy

Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP Gr 1 Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP Gr. 2

Harmonogramy

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 1 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP  gr 2