Aktualności

przez | 10 maja 2019

9.08.2019 r.

Informujemy, że 16.08.2019 r. firma jest nieczynna. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

 

15.07.2019 r.

Miło nam poinformować, że Uczestnicy projektu z grupy 7 zakończyli szkolenie umożliwiające nabycie, podniesienie kwalifikacji pod nazwą “Techniki sprzedaży”. 27 czerwca przeprowadzono egzamin zewnętrzny. Wszyscy Uczestnicy, którzy podeszli do egzaminu zdali go pozytywnie. Gratulujemy!

 

10.06.2019 r.

Informujemy, że rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla 7 Uczestników projektu o tematyce “Pracownik gospodarczy”.

 

10.05.2019 r.

Przypominamy, iż stypendia stażowe wypłacamy na podstawie przedstawionych przez UP oryginalnych  list obecności, potwierdzających odbycie stażu.

Informujemy, iż zgodnie z umową stażową Uczestnicy mają 5 dni roboczych na dostarczenie wyżej wymienionych list obecności po ukończeniu miesiąca stażowego.

 

18.04.2019 r.

Wszystkiego co najlepsze
na Święta Wielkiej Nocy,
wiosennych nastrojów,
ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z Najbliższymi
oraz smacznego jajka
i mokrego Lanego Poniedziałku

Życzy

Zespół Projektu Pełnosprawni

 

16.04.2019 r.

Informujemy, iż w dniu 19.04-22.04.2019 r. firma jest nieczynna. W pilnych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny.

 

30.03.2019 r.

Miło nam poinformować, iż pierwsi Uczestnicy rozpoczynają 3-miesięczne staże, po ukończeniu szkoleń oraz zdaniu egzaminów zewnętrznych.

Dodatkowo informujemy, że:

Przeprowadzono egzaminy dla UP, którzy ukończyli szkolenie zgodnie z wymaganiami.

W dniu 14.03.2019 r. egzamin odbyło 7 UP z grupy szkoleniowej „Techniki sprzedaży” w Lublinie. Wszyscy pozytywnie zdali egzamin.

Jednocześnie w dniu 14.03.2019 r. egzamin odbyło 6 UP z grupy szkoleniowej „Techniki sprzedaży” w Lublinie. 5 osób z tej grupy zdało egzamin.

W dniu 21.03.2019 r. egzamin odbyła kolejna grupa szkoleniowa z Lublina (8 UP). Wszyscy UP zdali egzamin.

W tym samym dniu egzamin odbyła 7-osobowa grupa szkoleniowa z Lublina. Wszyscy UP pozytywnie zdali egzamin.

 

13.02.2019 r.

Zapraszamy do składania wniosków o zwrot kosztów dojazdu.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zaświadczenie od przewoźnika

 

31.01.2019 r.

Pragniemy poinformować, iż rekrutacja do projektu “Pełnosprawni” została zakończona.

3.12.2018 r.

Każdy Uczestnik Projektu “Pełnosprawni” może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Poniżej wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zaświadczenie od przewoźnika

 

5.11.2018 r.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie “Pełnosprawni”!

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji w linku poniżej.

 

23.10.2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą Pełnoprawni.

Do projektu poszukujemy osób niepełnosprawnych, powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bez pracy, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego, w tym:

  • osób biernych zawodowo,
  • osób bezrobotnych należących do III profilu pomocy,
  • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  • o niskich kwalifikacjach.

Oferujemy Państwu:

  • profesjonalnie prowadzone zajęcia,
  • certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe,
  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pelnosprawni@vc.edu.pl oraz telefonicznie na nr tel.: 699 670 289.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.