Dokumenty do pobrania

19.12.2018r.

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu:

  1. Oświadczenie osoby pobierającej stypendium – pobierz
  2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu – pobierz
  3. ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA transportu zbiorowego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie – pobierz

14.11.2018r.

Szanowni Państwo,
Prezentujemy dokumenty rekrutacyjne dotyczące projektu „Program Kompleksowego Wsparcia Osób Młodych”

  1. Formularz Zgłoszeniowypobierz
  2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowejpobierz
  3.  Zobowiązanie Uczestnika/czki Projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracypobierz
  4. Formularz potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wypełniają tylko osoby z niepełnosprawnościami)pobierz