Aktualności

przez | 13 lutego 2019

20.05.2019 r.

Przypominamy, iż stypendia stażowe wypłacamy na podstawie przedstawionych przez UP oryginalnych  list obecności, potwierdzających odbycie stażu.

Informujemy, iż zgodnie z umową stażową Uczestnicy mają 5 dni roboczych na dostarczenie wyżej wymienionych list obecności po ukończeniu miesiąca stażowego.

08.04.2019 r.

Osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przypominamy o regularnym i terminowym przesyłaniu list obecności za dany miesiąc kalendarzowy.

01.03.2019 r.

Beneficjent informuje, iż rekrutacja do projektu została zakończona. Zebraliśmy określoną liczbę Uczestników Projektu.

 

13.02.2019 r.

Beneficjent informuje, iż Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Wystarczy wypełnić wymagane dokumenty oraz dostarczyć je do Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.

Dokumenty:

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie o dochodzie

Zaświadczenie od przewoźnika

Powyższe dokumenty można pobrać po kliknięciu w link.

18.01.2019 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie “Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej”. Rekrutacja nadal trwa!

 

 

4.12.2018 r.

Beneficjent informuje o dokumentach wymaganych do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu. Są to:

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie o dochodzie

Zaświadczenie od przewoźnika

Powyższe dokumenty można pobrać po kliknięciu w link.

5.11.2018 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie “Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej”!

Wszystkie osoby chętne informujemy, że formularze zgłoszeniowe są dostępne w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Informacje o projekcie w linku poniżej.

 

23.10.2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą Włącz się! Program Aktywizacji społeczno-zawodowej.

Do projektu poszukujemy osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, powyżej 18 roku życia, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego, w tym:

 • osób biernych zawodowo,
 • osób bezrobotnych należących do III profilu pomocy,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • o niskich kwalifikacjach.

Oferujemy Państwu:

 • profesjonalnie prowadzone zajęcia,
 • certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały szkoleniowe,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wlaczsie@vc.edu.pl oraz telefonicznie na nr tel.: 699 670 289.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.