Harmonogramy

przez | 7 lutego 2019

SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE NABYCIE, PODNIESIENIE KWALIFIKACJI:

Harmonogram 2 grup szkoleniowych (7 i 8 – osobowych) w Lublinie – Techniki sprzedaży

 

JOBCOACHING:

Harmonogram 15 Uczestników Projektu w Lublinie

Harmonogram 15 Uczestników Projektu w Lubartowie

Harmonogram 15 Uczestników Projektu w Lublinie

Harmonogram 15 Uczestników Projektu w Lubartowie

 

PORADNICTWO ZAWODOWE:

Harmonogram 3 grupy szkoleniowe w Lublinie

Harmonogram 3 grupy szkoleniowe w Lubartowie

Harmonogram 3 grupy szkoleniowe w Lublinie

Harmonogram 3 grupy szkoleniowe w Lubartowie

WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

Harmonogram 3 grupy szkoleniowe w Lublinie

Harmonogram 3 grupy szkoleniowe w Lubartowie

Harmonogram 3 grupy szkoleniowe w Lublinie

Harmonogram 3 grupy szkoleniowe w Lubartowie

 

WIELOSTRONNA DIAGNOZA KOMPETENCJI I POTRZEB:

Harmonogram 15 Uczestników Projektu w Lublinie

Harmonogram 15 Uczestników Projektu w Lubartowie

Harmonogram 15 Uczestników Projektu w Lublinie

Harmonogram 15 Uczestników Projektu w Lubartowie