Aktualności

przez | 29 stycznia 2019

03.06.2019r.

Informujemy, ze realizacja staży w ramach projektu „Koniecznie aktywizuj się społecznie” dobiegła końca.

Jednocześnie przypominamy o terminowym przesyłaniu wszystkich dokumentów związanych z realizacją staży.

13.05.2019r.

Przypominamy, iż stypendia stażowe wypłacamy na podstawie przedstawionych przez UP oryginalnych  list obecności, potwierdzających odbycie stażu.

Informujemy, iż zgodnie z umową stażową Uczestnicy mają 5 dni roboczych na dostarczenie wyżej wymienionych list obecności po ukończeniu miesiąca stażowego.

08.04.2019r.

Szanowni Państwo

Zachęcamy do składania wniosków o zwrot kosztów dojazdu. Dokumenty w zakładce : Dokumenty do pobrania.

11.03.2019r.

Miło nam poinformować, iż Uczestnicy rozpoczęli 3-miesięczny staż zawodowy.

18.02.2019r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości otrzymania zwrotu kosztów dojazdu. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

29.01.2019r.

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy szkolenia zawodowe. Uczestnicy Projektu wybrali najbardziej interesujące ich kierunki szkoleń: Pracownik biurowy, Obsługa biura z modułem kadry, płace oraz Sprzedawca – przedstawiciel handlowy. Życzymy powodzenia!

02.01.2019r.

Wszystkim Uczestnikom Projektu życzymy samych sukcesów w Nowym Roku 2019r.!

06.12.2018r.

Przypominamy, że można składać wnioski o zwroty kosztów dojazdu. Dokumenty wymagane do wypłaty zwrotów kosztów dojazdu są dostępne w zakładce “Dokumenty do pobrania”.

30.11.2018r.

Miło nam poinformować, że rekrutacja do projektu Koniecznie aktywizuj się społecznie!” została zakończona. Wszystkim osobom, które  się zakwalifikowały do udziału w projekcie gratulujemy i życzymy powodzenia!

24.10.2018r.

Miło nam poinformować, iż pierwsze dwie grupy Uczestników Projektu rozpoczęły udział w “Indywidualnej diagnozy potrzeb, potencjału i predyspozycji UP”, na której zostanie podpisany z każdym z Uczestników kontrakt socjalny określający potrzeby, uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej Uczestnika/czki Projektu, pozwoli to na zindywidualizowanie wsparcia dla konkretnego Uczestnika Projektu.

19.10.2018r.

W dniu 19.10.2018r. o godz. 12:00 dokonano oceny oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 08.10.2018r. dotyczące realizacji Usługi “Indywidualnej diagnozy potrzeb, potencjału i predyspozycji UP” dla dwóch grup w ramach Projektu „Koniecznie aktywizuj się społecznie!” nr projektu RPSW.09.01.00-26-0028/17.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę COLLEGE MEDYCZNY Adrian Lipa Ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.

10.10.2018r.

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie terminu rekrutacji. W związku z tym zachęcamy do brania udziału w projekcie. Jeszcze zostało kilka wolnych miejsc.

20.09.2017 r.

Informujemy, że nadal można zostać uczestnikiem projektu! Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

06.08.2018r.

Rekrutacja do projektu „Koniecznie aktywizuj się społecznie!” nadal trwa. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych i składania ich listownie lub osobiście na adres Biura Projektu: ul. Staszica 7, 27-200 Starachowice lub na adres e-mail: koniecznieaktywizujsiespolecznie@vc.edu.pl.

06.07.2018r.

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do projektu Koniecznie aktywizuj się społecznie!” nr projektu RPSW.09.01.00-26-0028/17. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce Dokumenty do pobrania.

02.07.2018r.

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 roku realizujemy na terenie województwa świętokrzyskiego na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji tj.: województwo świętokrzyskie, powiat buski, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno; województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gminy: Słupia, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław; województwo świętokrzyskie, powiat kazimierski, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec; województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn, województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Malenicka, Słupia (Konecka); województwo świętokrzyskie, powiat opatowski, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów; województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów; województwo świętokrzyskie, powiat pińczowski, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota; województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce, Bliżyn; województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki, gminy: Mirzec, Wąchock; województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica; województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew projekt pod nazwą “Koniecznie aktywizuj się społecznie!”

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu