Aktualności

przez | 29 stycznia 2019

29.01.2019r.

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy szkolenia zawodowe. Uczestnicy Projektu wybrali najbardziej interesujące ich kierunki szkoleń: Pracownik biurowy, Obsługa biura z modułem kadry, płace oraz Sprzedawca – przedstawiciel handlowy. Życzymy powodzenia!

02.01.2019r.

Wszystkim Uczestnikom Projektu życzymy samych sukcesów w Nowym Roku 2019r.!

06.12.2018r.

Przypominamy, że można składać wnioski o zwroty kosztów dojazdu. Dokumenty wymagane do wypłaty zwrotów kosztów dojazdu są dostępne w zakładce “Dokumenty do pobrania”.

30.11.2018r.

Miło nam poinformować, że rekrutacja do projektu Koniecznie aktywizuj się społecznie!” została zakończona. Wszystkim osobom, które  się zakwalifikowały do udziału w projekcie gratulujemy i życzymy powodzenia!

24.10.2018r.

Miło nam poinformować, iż pierwsze dwie grupy Uczestników Projektu rozpoczęły udział w “Indywidualnej diagnozy potrzeb, potencjału i predyspozycji UP”, na której zostanie podpisany z każdym z Uczestników kontrakt socjalny określający potrzeby, uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej Uczestnika/czki Projektu, pozwoli to na zindywidualizowanie wsparcia dla konkretnego Uczestnika Projektu.

19.10.2018r.

W dniu 19.10.2018r. o godz. 12:00 dokonano oceny oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 08.10.2018r. dotyczące realizacji Usługi “Indywidualnej diagnozy potrzeb, potencjału i predyspozycji UP” dla dwóch grup w ramach Projektu „Koniecznie aktywizuj się społecznie!” nr projektu RPSW.09.01.00-26-0028/17.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę COLLEGE MEDYCZNY Adrian Lipa Ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.

10.10.2018r.

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie terminu rekrutacji. W związku z tym zachęcamy do brania udziału w projekcie. Jeszcze zostało kilka wolnych miejsc.

20.09.2017 r.

Informujemy, że nadal można zostać uczestnikiem projektu! Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

06.08.2018r.

Rekrutacja do projektu „Koniecznie aktywizuj się społecznie!” nadal trwa. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych i składania ich listownie lub osobiście na adres Biura Projektu: ul. Staszica 7, 27-200 Starachowice lub na adres e-mail: koniecznieaktywizujsiespolecznie@vc.edu.pl.

06.07.2018r.

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do projektu Koniecznie aktywizuj się społecznie!” nr projektu RPSW.09.01.00-26-0028/17. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce Dokumenty do pobrania.