Aktualności

przez | 29 stycznia 2019

29.01.2019r.

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy szkolenia zawodowe. Uczestnicy Projektu wybrali najbardziej interesujące ich kierunki szkoleń: Przedstawiciel handlowy, Specjalista ds. kadr i płac, Pracownik biurowy oraz Pracownik biurowy z elementami księgowości. Życzymy powodzenia!

02.01.2019r.

Wszystkim Uczestnikom Projektu życzymy samych sukcesów w Nowym Roku 2019r.!

06.12.2018r.

Przypominam, że można składać wnioski o zwroty kosztów dojazdu. Dokumenty wymagane do wypłaty zwrotów kosztów dojazdu są dostępne w zakładce “Dokumenty do pobrania”.

30.11.2018r.

Miło nam poinformować, że rekrutacja do projektu “Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim” została zakończona. Wszystkim osobom, które  się zakwalifikowały do udziału w projekcie gratulujemy i życzymy powodzenia!

16.10.2018r.

Miło nam poinformować, iż pierwsze dwie grupy Uczestników Projektu rozpoczęły udział w Diagnozie indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP, na której zostanie podpisany z każdym z Uczestników kontrakt socjalny określający potrzeby, uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej Uczestnika/czki Projektu, pozwoli to na zindywidualizowanie wsparcia dla konkretnego Uczestnika Projektu.

10.10.2018r.

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie terminu rekrutacji. W związku z tym zachęcamy do brania udziału w projekcie. Jeszcze zostało kilka wolnych miejsc.

03.10.2018r.

W dniu 02.10.2018r. o godz. 12:00 dokonano oceny oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 24.09.2018r. dotyczące realizacji Usługi Diagnozy Indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP dla drugiej grupy w ramach Projektu “Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim” nr projektu RPSW.09.01.00-26-0050/17.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Fabryka Talentów Consulting Polska Anna Nowaczek; Ul. Nad Kamienną 41, 27-200 Starachowice. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.

28.09.2017 r.

W dniu 28.09.2018r. o godz. 12:00 dokonano oceny oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 19.09.2018r. dotyczące realizacji Usługi Diagnozy Indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP dla pierwszej grupy w ramach Projektu “Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim” nr projektu RPSW.09.01.00-26-0050/17.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Fabryka Talentów Consulting Polska Anna Nowaczek; Ul. Nad Kamienną 41, 27-200 Starachowice. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.

06.08.2018r.

Rekrutacja do projektu “Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim” nadal trwa. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych i składania ich listownie lub osobiście na adres Biura Projektu: ul. Staszica 7, 27-200 Starachowice lub na adres e-mail: efektywnieiaktywniewswietokrzyskim@vc.edu.pl.

06.07.2018r.

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do projektu “Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim” zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce Dokumenty do pobrania.

02.07.2018r.

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 roku realizujemy na terenie całego województwa świętokrzyskiego projekt pod nazwą “Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim”. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu.

plakat