Dokumenty do pobrania

przez | 6 grudnia 2018

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie Koniecznie aktywizuj się społecznie!” nr projektu RPSW.09.01.00-26-0028/17 zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Staszica 7, 27-200 Starachowice lub na adres e-mail: koniecznieaktywizujsiespolecznie@vc.edu.pl.

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ

Oświadczenie osoby biernej

Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

Ankieta usprawnień dla osób niepełnosprawnych

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Dokumenty do zwrotów kosztów dojazdu

Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu

ZKD wniosek