Dokumenty do pobrania

przez | 6 grudnia 2018

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Staszica 7, 27-200 Starachowice lub na adres e-mail: efektywnieiaktywniewswietokrzyskim@vc.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim

Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego

Oświadczenie o grupie docelowej

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ

Oświadczenie osoby biernej

Ankieta usprawnień dla osób niepełnosprawnych

Dokumenty potrzebne do wypłaty zwrotów kosztów dojazdu:

Zaświadczenie od przewoźnika

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu