Harmonogramy

przez | 16 listopada 2018

Szanowni Państwo,

Poniżej umieszczamy Harmonogramy dla poszczególnych grup oraz form wsparcia:

Zadanie 1 – Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu:

Grupa 1 Siedlce

Grupa 2 Radom

Grupa 3 Radom

Grupa 4 Ostrołęka

Grupa 5 Ostrołęka

Grupa 6 Ostrołęka

Zadanie 2 – Warsztaty motywacyjne:

Grupa 1 Siedlce

Grupa 4 Ostrołęka

Grupa 6 Ostrołęka

Zadanie 3 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych:

Grupa 1 Siedlce

Grupa 2 Radom

Grupa 3 Radom

Grupa 4 Ostrołęka

Grupa 5 Ostrołęka

Grupa 6 Ostrołęka

Zadanie 4 – Indywidualne poradnictwo prawne:

Grupa 1 Siedlce

Grupa 2 Radom

Grupa 3 Radom

Grupa 4 Ostrołęka

Grupa 5 Ostrołęka

Grupa 6 Ostrołęka

Zadanie 5 – Pośrednictwo pracy

Grupa 1 Siedlce

Grupa 2 Radom

Grupa 3 Radom

Grupa 4 Ostrołęka lipiec,sierpień

Grupa 5 Ostrołęka lipiec,sierpień

Grupa 6 Ostrołęka lipiec,sierpień

Zadanie 6 – Szkolenie zawodowe

Grupa 1 Siedlce

Grupa 2 Radom 

Grupa 3 Radom

Grupa 4 Ostrołęka

Grupa 5 Ostrołęka

Grupa 6 Ostrołęka