Harmonogramy

przez | 16 listopada 2018

Szanowni Państwo,

Poniżej umieszczamy Harmonogramy dla poszczególnych grup oraz form wsparcia:

Zadanie 1 – Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu:

Grupa 1 Siedlce

Zadanie 2 – Warsztaty motywacyjne:

Grupa 1 Siedlce

Zadanie 3 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych:

Grupa 1 Siedlce

Zadanie 4 – Indywidualne poradnictwo prawne:

Grupa 1 Siedlce