Aktualności

By | 5 listopada 2018

5.11.2018 r.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie “Pełnosprawni”!

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji w linku poniżej.

 

23.10.2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą Pełnoprawni.

Do projektu poszukujemy osób niepełnosprawnych, powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bez pracy, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego, w tym:

  • osób biernych zawodowo,
  • osób bezrobotnych należących do III profilu pomocy,
  • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  • o niskich kwalifikacjach.

Oferujemy Państwu:

  • profesjonalnie prowadzone zajęcia,
  • certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe,
  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pelnosprawni@vc.edu.pl oraz telefonicznie na nr tel.: 699 670 289.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.