Aktualności

By | 5 listopada 2018

5.11.2018 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie “Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej”!

Wszystkie osoby chętne informujemy, że formularze zgłoszeniowe są dostępne w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Informacje o projekcie w linku poniżej.

 

23.10.2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą Włącz się! Program Aktywizacji społeczno-zawodowej.

Do projektu poszukujemy osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, powyżej 18 roku życia, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego, w tym:

 • osób biernych zawodowo,
 • osób bezrobotnych należących do III profilu pomocy,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • o niskich kwalifikacjach.

Oferujemy Państwu:

 • profesjonalnie prowadzone zajęcia,
 • certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały szkoleniowe,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wlaczsie@vc.edu.pl oraz telefonicznie na nr tel.: 699 670 289.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.