Dokumenty rekrutacyjne

przez | 23 października 2018

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej