Harmonogram zad. 1: Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

przez | 19 października 2018

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego planu działania:

harmonogram zajęć gr 1

harmonogram zajęć gr 2

harmonogram zajęć gr 3

harmonogram zajęć gr 4

haromonogram zajęć gr 5

harmonogram zajęć gr 6

harmonogram zajęć gr 7

harmonogram zajęć gr 8