Harmonogramy zajęć

przez | 1 października 2018

 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć w ramach poszczególnych Zadań w projekcie:

Indywidualne poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (IPD):

IPD 1

IPD 2

IPD 3

IPD 4

IPD 5

IPD 6

IPD 7

 

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

Grupy 1,2,3:

1,2,3 WAPP

Grupy 4,5:

4,5 WAPP

Grupa 6:

6 WAPP

Grupa 7:

7 WAPP

 

 

Szkolenia zawodowe:

Grupy 1,2,3:

harmonogramy szk.z. 1,2,3

Grupy 4,5:

harmonogramy szk.z. 4,5

Grupa 6:

harmonogramy szk.z. 6

Grupa 7:

harmonogramy szk.z. 7

 

Pośrednictwo pracy:

Grupy 1,2,3:

Harmonogram 1,2,3

Grupy 4,5,6,7:

Harmonogram gr 4,5,6,7