Harmonogramy zajęć komputerowych – aktualizacja

przez | 18 września 2018

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn.”Ku Przyszłości” RPSW.08.04.03-26-0010/17 –realizacja szkolenia komputerowego zwiększającego kompetencje ICT poniżej znajdują się zaktualizowane  harmonogramy dla poszczególnych grup.

Grupa 1 Harmonogram Zajęć – realizowanym przez Portal Serwis

Grupa 1 Harmonogram Zajęć Komputerowych

Grupa 2 Harmonogram Zajęć – realizowanym przez Portal Serwis

Grupa 2 Harmonogram Zajęć Komputerowych

Grupa 2 Harmonogram Zajęć – realizowanym przez College Medyczny

Grupa 2 Harmonogram Zajęć Komputerowych

Grupa 3 Harmonogram Zajęć – realizowanym przez College Medyczny

Grupa 3 Harmonogram Zajęć Komputerowych

Grupa 4 Harmonogram Zajęć – realizowanym przez College Medyczny

Grupa 4 Harmonogram Zajęć Komputerowych

Grupa 6 Harmonogram Zajęć – realizowanym przez College Medyczny

Grupa 6 Harmonogram Zajęć Komputerowych