Aktualności

przez | 27 sierpnia 2018

03.09.2018 r.

Informujemy, iż staże w projekcie “Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami” powoli dobiegają końca. Jednocześnie przypominamy o terminowym dostarczeniu dokumentów stażowych.

27.08.2018 r.

Staże realizowane w ramach projektu spełniają podstawowe wymogi zapewnienia wysokości standardu staży.

1.08.2018 r.

Głównymi rezultatami projektu pod nazwą “Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami” będą:

  • min. 45 % UP zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu,
  • min. 30% UP zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek),
  • min. 50% UP zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

17.07.2018 r.

W lipcu staż zawodowy ukończyło dziewięć osób. Osoby, które zakończyły staże są zobowiązane dostarczyć dziennik stażowy oraz opinię od pracodawcy do Biura Projektu na ul. Skromną 5, 20-704 Lublin.

29.06.2018 r.

W czerwcu staże zawodowe zakończyło siedmiu Uczestników Projektu z grupy 3 i dziesięciu Uczestników z grupy 4. Osoby, które ukończyły staże są zobowiązane dostarczyć dziennik stażowy oraz opinię od pracodawcy do Biura Projektu na ul. Skromną 5, 20-704 Lublin.

30.05.2018 r.

Jest nam miło poinformować, iż wszyscy Uczestnicy Projektu, którzy podeszli do egzaminu zawodowego zdali go pomyślnie. Gratulujemy wyników.

28.05.2018 r.

Informujemy, że zajęcia z Mentoringu zostały zakończone dla wszystkich grup. Uczestnicy Projektu kontynuują staże zawodowe (6 miesięcy, 3 miesiące). Jednocześnie trwają zajęcia z Kompleksowego Pośrednictwa Pracy dla 60 Uczestników Projektu.

06.04.2018 r.

Informujemy, iż dnia 10 kwietnia 2018 r. odbędą się egzaminy zewnętrzne dla grupy 2, 3, 4 i 5, które ukończyły szkolenia z zakresu “Technik sprzedaży”. Dnia 16 kwietnia 2018 r. odbędzie się egzamin dla grupy nr 1, która ukończyła szkolenie z zakresu “Pracownik biurowy”. Życzymy powodzenia wszystkim Uczestnikom.

26.03.2018 r.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy Zespół Projektu.
06.03.2018 r.

W dniu 06.03.2018 r. o godzinie 12:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na procedurę rozeznania rynku z dnia 26.02.2018 r. dot. realizacji usługi Kompleksowego pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CVP 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w ramach realizacji projektu “Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami ” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0096/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał pośrednika pracy: Weronikę Chrzanowską, której oferta spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu i była najkorzystniejsza.

20.02.2018 r.

W dniu 20.02.2018 r. o godz. 12:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na procedurę rozeznania rynku z dnia 12.02.2018 r. dot. realizacji usługi Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji/IPD dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CVP 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w ramach realizacji projektu “Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0096/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał doradcę zawodowego: Weronikę Chrzanowską, której oferta spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu i była najkorzystniejsza.

11.12.2017 r.

W dniu 11.12.2017 r. o godz. 14:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na procedurę rozeznania rynku z dnia 23.10.2017 r. dot. realizacji usługi, tj. Kompleksowego pośrednictwa pracy dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (kod CVP 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w ramach realizacji projektu „Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0096/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał pośrednika pracy: Marlenę Struś, której oferta spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu i była najkorzystniejsza.

28.11.2017 r.

Informujemy, że w ramach naszego projektu została rozszerzona grupa docelowa o mieszkańców powiatów: biłgorajskiego, lubelskiego, łęczyńskiego oraz opolskiego. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w rekrutacji. W załączniku poniżej znajduje się zaktualizowany regulamin projektu.

Regulamin projektu

 

15.11.2017 r.

Informujemy, że wciąż prowadzimy rekrutację Kandydatów do udziału w projekcie “Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami”, która trwa od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową lub osobiście. Adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin. Numer telefonu: 699 670 283.

 

03.11.2017 r.

W dniu 31.10.2017 r. o godz. 14:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na procedurę rozeznania rynku z dnia 23.10.2017 r. dot. realizacji usługi, tj. Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji/IPD dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (kod CVP 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w ramach realizacji projektu “Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0096/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał doradcę zawodowego: Marlenę Struś, której oferta spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu i była najkorzystniejsza.

 

17.10.2017 r.

Informujemy, że od 1 września 2017 r. realizujemy na terenie województwa lubelskiego w powiatach krasnostawskim, lubartowskim, świdnickim, zamojskim ziemskim oraz grodzkim projekt pod nazwą “Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami”.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu.