Aktualności oraz harmonogramy – grupa 6

przez | 9 sierpnia 2018

08.08.2018r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy harmonogram realizacji zad.1 – Diagnoza Indywidualnych Potrzeb UP i Stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (w tym IPD)

JZD Harmonogram zad. 1 grupa 6

_______________________________________________________________________________________________

08.08.2018r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 017,40 zł .”

_______________________________________________________________________________________________