HARMONOGRAMY

przez | 12 czerwca 2018

Zadanie 1: Wielostronna Diagnoza kompetencji i potrzeb

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4

Zadanie 2 : Warsztaty kompetencji społecznych 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Zadanie 3 : Poradnictwo zawodowe

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Zadanie 4: Indywidualny Life-coaching

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Zadanie 5: Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie kwalifikacji

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4