Harmonogramy realizacji wsparcia

przez | 19 kwietnia 2018

Poniżej przedstawiamy harmonogramy realizacji wsparcia w ramach projektu “Aktywne włączenie”

Zadanie 1 – Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika

GRUPA 1 || GRUPA 2 || GRUPA 3 || GRUPA 4

Zadanie 2 – Poradnictwo zawodowe

GRUPA 1 || GRUPA 2 || GRUPA 3 || GRUPA 4

Zadanie 3 – Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

GRUPA 1 || GRUPA 2 || GRUPA 3 || GRUPA 4

Zadanie 4 – Pośrednictwo pracy

GRUPA 1 || GRUPA 2 || GRUPA 3 || GRUPA 4

Zadanie 5  – Moduł zawodowy (szkolenie zawodowe)

GRUPA 1 || GRUPA 2 || GRUPA 3 || GRUPA 4

Zadanie 5 – Moduł uzupełniający (Trening kompetencji i umiejętności społecznych)

GRUPA 1 || GRUPA 2 || GRUPA 3 || GRUPA 4