Harmonogramy

przez | 27 marca 2018

29.06.2018 r.

Harmonogramy Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP połączonej z poradnictwem psychologicznym

HARMONOGRAM GRUPA 1

HARMONOGRAM GRUPA 2

HARMONOGRAM GRUPA 3

HARMONOGRAM GRUPA 4

HARMONOGRAM GRUPA 5

HARMONOGRAM GRUPA 6

 

09.07.2018 r.

Harmonogramy Warsztatów Kompetencji Społecznych

HARMONOGRAM GRUPA 1

HARMONOGRAM GRUPA 2

HARMONOGRAM GRUPA 3

HARMONOGRAM GRUPA 4

HARMONOGRAM GRUPA 5

HARMONOGRAM GRUPA 6

 

11.07.2018 r.

Harmonogramy Poradnictwa Zawodowego

HARMONOGRAM GRUPA 1

HARMONOGRAM GRUPA 2

HARMONOGRAM GRUPA 3

HARMONOGRAM GRUPA 4

HARMONOGRAM GRUPA 5

HARMONOGRAM GRUPA 6

 

02.07.2018 r.

Harmonogramy Szkolenia zawodowe umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

HARMONOGRAM GRUPA 1

HARMONOGRAM GRUPA 2

HARMONOGRAM GRUPA 3

HARMONOGRAM GRUPA 4

HARMONOGRAM-GRUPA-5

HARMONOGRAM-GRUPA-6