Aktualności

przez | 1 lutego 2018

20.07. 2018 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 017,40 zł . Aktualny Regulamin Projektu do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

18.06.2018 r.

Zachęcamy o składnia formularzy rekrutacyjnych. Ilość miejsc ograniczona. Formularze można składać w Biurze Projektu lub pocztą tradycyjną.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!

10.05.2018 r.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

05.04.2018 r.

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław na terenie województwa pomorskiego, w ramach projektu “Na drodze do kariery zawodowej” nr projektu POWR.01.02.01-22-0008/17 planuje przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa psychologicznego wraz z wysokiej jakości grupowymi warsztatami prowadzącymi do podniesienia motywacji i kompetencji społecznych Uczestników Projektu dla 2 grupy w miejscowości Słupsk w planowanym okresie kwiecień – wrzesień 2018r.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa, gotowego do zrealizowania ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.
Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław na terenie województwa pomorskiego, w ramach projektu “Na drodze do kariery zawodowej” nr projektu POWR.01.02.01-22-0008/17 planuje przeprowadzenie Kompleksowego i indywidualnego Pośrednictwa Pracy w obszarze wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika Projektu dla 2 grupy w miejscowości Słupsk w planowanym okresie kwiecień – sierpień 2018r.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy, gotowego do zrealizowania ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

29.03.2018 r.

05.03.2018 r.

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław na terenie województwa pomorskiego, w ramach projektu “Na drodze do kariery zawodowej” nr projektu POWR.01.02.01-22-0008/17 planuje przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa psychologicznego wraz z wysokiej jakości grupowymi warsztatami prowadzącymi do podniesienia motywacji i kompetencji społecznych Uczestników Projektu dla 1 grupy w miejscowości Sopot w planowanym okresie marzec – wrzesień 2018r.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa, gotowego do zrealizowania ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.
Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław na terenie województwa pomorskiego, w ramach projektu “Na drodze do kariery zawodowej” nr projektu POWR.01.02.01-22-0008/17 planuje przeprowadzenie Kompleksowego i indywidualnego Pośrednictwa Pracy w obszarze wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika Projektu dla 1 grupy w miejscowości Sopot w planowanym okresie marzec – sierpień 2018r.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy, gotowego do zrealizowania ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

 

01.03.2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że pierwsza grupa Uczestników rozpoczęła zajęcia z doradcą zawodowym. Jednocześnie zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych. Ilość miejsc w projekcie ograniczona.

Zapraszamy

01.02.2018 r.

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do Projektu. Rekrutacja trwa od 3.01.2018r. Zapraszamy do udziału osoby w wieku od 19 do 29 lat, bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujące (wg KC) woj. pomorskie z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Podziałaniu 1.3.1.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w zakładce dokumenty rekrutacyjne.

Nasz Zespół z przyjemnością odpowie na wszystkie Państwa pytania. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 531 452 025 lub mailowego nadrodzedokarieryzawodowej@vc.edu.pl

ZAPRASZAMY