Aktualności

przez | 6 grudnia 2017

26.09.2018 r.

Informujemy, ze realizacja staży w ramach projektu „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu” powoli dobiega końca.

Jednocześnie przypominamy o terminowym przesyłaniu wszystkich dokumentów związanych z realizacją staży.

01.08.2018 r.

Osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przypominamy o regularnym przesyłaniu list obecności za dany miesiąc kalendarzowy.

02.07.2018 r.

Rekrutacja do projektu „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu”została zamknięta.

W dniu 29.06.2018 r. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym w ramach komisji rekrutacyjne. Przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi Uczestnikami Projektu w celu oceny motywacji i potrzeby udziału w projekcie.

11.06.2018 r.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych i składania ich listownie lub osobiście na adres Biura Projektu: Ursynów 38a, 26-903 Głowaczów lub drogą mailową na adres: wachlarzmożliwości@vc.edu.pl. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone. Liczba miejsc ograniczona.

W dniu 08.06.2018 r. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym w ramach komisji rekrutacyjne. Przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi Uczestnikami Projektu w celu oceny motywacji i potrzeby udziału w projekcie.

21.05.2018 r.

Przypominamy, że nadal trwa rekrutacja do projektu! Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dokumentami w zakładce Dokumenty rekrutacyjne, Regulamin.

W dniu 17.02.2018 r. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym w ramach komisji rekrutacyjne. Przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi Uczestnikami Projektu w celu oceny motywacji i potrzeby udziału w projekcie.

27.04.2018 r.

W dniu 25 i 27.04.2018 r. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym w ramach komisji rekrutacyjne. Przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi Uczestnikami Projektu w celu oceny motywacji i potrzeby udziału w projekcie.

02.03.2018 r.

Rekrutacja do projektu „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu” trwa. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

28.02.2018 r.

W dniu 27.02.2018 r. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym w ramach komisji rekrutacyjne. Przeprowadzono rozmowy 12 potencjalnymi Uczestnikami Projektu w celu oceny motywacji i potrzeby udziału w projekcie.

 

14.02.2018 r.

Rekrutacja do projektu „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu” trwa. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

 

31.01.2018 r.

 

Rekrutacja do projektu „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu” trwa. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce Dokumenty rekrutacyjne, Regulamin.