Harmonogram zad.1

przez | 25 listopada 2017

Harmonogram realizacji zad. 1 – Diagnoza indywidualnych potrzeb i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (w tym IPD)

Harmonogram zad.1 Grupy: 2,3

_____________________________________________________________________________________________

Harmonogram realizacji zad.1 – Diagnoza indywidualnych potrzeb i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (w tym IPD)

Harmonogram zad.1 Grupy: 1,4,5