Zapytania ofertowe

przez | 23 października 2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. “Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami” nr RPLU.11.01.00-06-0096/16 i planowanymi zajęciami z Identyfikacji Indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji/IPD dla maksymalnie 24 UP prosimy o wycenę usługi, która szczegółowo została opisana w dokumencie znajdującym się w poniższym załączniku.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu “Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami” nr RPLU.11.01.00-06-0096/16
i planowanymi zajęciami z Kompleksowego pośrednictwa pracy dla 24 UP prosimy o wycenę usługi, która szczegółowo została opisana w dokumencie znajdującym się w poniższym załączniku.
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. “Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami” nr RPLU.11.01.00-06-0096/16 i planowanymi zajęciami z Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika poprzez stworzenia indywidualnej ścieżki reintegracji/IPD dla 12 UP prosimy o wycenę usługi, która szczegółowo została opisana w dokumencie znajdującym się w poniższym załączniku.
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. “Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami” nr RPLU.11.01.00-06-0096/16 i planowanymi zajęciami z Kompleksowego pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 UP prosimy o wycenę usługi, która szczegółowo została opisana w dokumencie znajdującym się w poniższym załączniku.