Dokumenty do pobrania

przez | 17 października 2017

Zapraszamy osoby zainteresowane do składania dokumentów rekrutacyjnych

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu na adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.

Regulamin projektu (zaktualizowany w dniu 28.11.2017 r.)

Regulamin projektu

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz Zgłoszeniowy

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów

Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

Oświadczenie o zakwalifikowaniu do III profilu