Zapytania ofertowe

przez | 3 października 2017

20.11.2018

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu”
nr projektu RPPM.05.05.00-22-0018/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego, np. Speakout, Pioneer, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1-B2 w maksymalnej ilości 192 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, B2.

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wyceny  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kompetencjekluczowe@vc.edu.pl

Wzór wyceny

Język angielski:

Poziom A1 – tytuł, ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł‚ ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł‚ ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł‚ ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

 

14.05.2018

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0018/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1-B2 w maksymalnej ilości 384 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, B2.

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wyceny  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kompetencjekluczowe@vc.edu.pl

Wzór wyceny

Język angielski:

Poziom A1 – tytuł, ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł‚ ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł‚ ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł‚ ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

 

10.01.2018 r.

irma Vivid Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu “Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0018/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych  i niemieckiego np. Schritte international neu, Daf Kompakt lub równoważnych na poziomach A1-B2 w maksymalnej ilości 384 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego na poziomach A1, A2, B1, B2.

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wyceny  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kompetencjekluczowe@vc.edu.pl

Wzór wyceny

Język angielski:

Poziom A1 – tytuł, ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł‚ ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł‚ ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł‚ ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Język niemiecki:

Poziom A1 – tytuł, ……………………………………………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł, ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł, ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł, ………………………………………………………………………………………………, cena…………………….

 

03.10.2017 r.

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu “Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0018/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych  i niemieckiego np. Schritte international neu, Daf Kompakt lub równoważnych na poziomach A1-B2 w maksymalnej ilości 384 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego na poziomach A1, A2, B1, B2.

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wyceny  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kompetencjekluczowe@vc.edu.pl

Wzór wyceny

Język angielski:

Poziom A1 – tytuł, ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł‚ ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł‚ ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł‚ ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Język niemiecki:

Poziom A1 – tytuł, ……………………………………………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł, ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł, ………………………………………………………………………………………………., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł, ………………………………………………………………………………………………, cena…………………….