Rekrutacja

przez | 30 marca 2017

Warunkiem zgłoszenia do Projektu „Moda na sukces zawodowy” jest wypełnienie oraz dostarczenie
kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w REGULAMINIE PROJEKTU do Biura
Projektu listownie lub osobiście.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ
DEKLARACJA UCZESTNICTWA
OŚWIADCZENIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
TEST

W wyniku przeprowadzonych spotkań rekrutacyjnych z potencjalnymi Uczestnikami Projektu, z sukcesem zrekrutowano 96 osób. Formularze zgłoszeniowe poszczególnych osób zostały odpowiednio ponumerowane, a Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie o przydzielonym im numerze. Poniżej przedstawiamy listę rankingową zrekrutowanych osób.

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU