Rekrutacja

przez | 30 września 2016

logotypy_kol_efrr_pl

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie ,,Nie “zwalniaj” tempa pracy” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w Regulaminie rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

Ścieżka 1 – staż

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 4. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 5. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
 6. Oświadczenie o udziale w jednym projekcie
 7. Zaświadczenie pracodawcy

Ścieżka 2 – dotacja na założenie działalności gospodarczej

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 4. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 5. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
 6. Oświadczenie o udziale w jednym projekcie
 7. Zaświadczenie pracodawcy
 8. Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 9. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego
 10. Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
 11. Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
 12. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego – zaktualizowana 15.03.2017 r.
 13. Wzór biznesplanu
 14. Harmonogram rzeczowo finansowy
 15. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo – doradczego
 16. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo – doradczego