Rekrutacja

przez | 16 września 2016

gora_dobry

Termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych 01.09.2016 – 30.11.2016

Warunkiem zgłoszenia do Projektu „Kopalnia EKO-Kwalifikacji” jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego załączonego poniżej oraz dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w  Regulaminie do Biura Projektu – osobiście, listownie bądź mailowo.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin projektu

2. Formularz rekrutacyjny

3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności

4. Zaświadczenie pracodawcy

5. Zaświadczenie pracodawcy dot. umów cywilnoprawnych

6. Karta oceny formularza rekrutacyjnego