przez | 16 września 2016

REKRUTACJA

Termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych 01.09.2016 – 30.11.2016

 

Warunkiem zgłoszenia do Projektu „Kopalnia EKO-Kwalifikacji” jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego załączonego poniżej oraz dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w  Regulaminie do Biura Projektu – osobiście, listownie bądź mailowo.