Aktualności

przez | 26 kwietnia 2016

27.01.2017 r.

Od 23 stycznia br. odbywają się w Lublinie kolejne spotkania w ramach pośrednictwa pracy dla GRUPY 7. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

28.12.2016 r.

W dniu 27 grudnia br. rozpoczęły się w Radzyniu Podlaskim ostatnie spotkania w ramach pośrednictwa pracy dla GRUPY 2. Zajęcia zakończą się 05 stycznia 2017 r. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

15.12.2016 r.

Informujemy, że 14 grudnia br. uruchomiono w Lublinie dla GRUPY 7 zajęcia w ramach szkolenia “Ekoturystyka z elementami marketingu”. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

07.12.2016 r.

Od 06 grudnia br. trwają w Lublinie spotkania w ramach pośrednictwa pracy dla GRUPY 7. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

28.11.2016 r.

GRUPA 7 w dniu 26 listopada br. rozpoczęła w Lublinie pierwsze spotkania w ramach poradnictwa indywidualnego. Od 29 listopada zaplanowano realizację zajęć w Stoczku w ramach pośrednictwa pracy dla GRUPY 6. Równolegle odbywa się w Lublinie pośrednictwo pracy dla Grupy 5 – od 23 listopada br. Szczegółowe harmonogramy zajęć są dostępne w zakładce Harmonogram wsparcia.

23.11.2016 r.

Informujemy, że 22 listopada br. rozpoczęło się w Stoczku szkolenie dla GRUPY 6 pt. Spalanie biomasy. Szkolenie zakończy się 28 grudnia. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

21.11.2016 r.

Z dniem 18 listopada br. rozpoczęliśmy w Biłgoraju spotkania w ramach pośrednictwa pracy dla GRUPY 4. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

14.11.2016 r.

Od 12 listopada br. odbywa się w Stoczku poradnictwa indywidualne dla GRUPY 6. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

08.11.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru pośrednika pracy, który przeprowadzi zajęcia o tematyce „kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby” dla łącznie max. 15 UP w Lublinie.

Zapytanie z częścią ofertową – posrednik pracy Lublin

08.11.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru pośrednika pracy, który przeprowadzi zajęcia o tematyce „kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby” dla łącznie max. 14 UP w Stoczku.

Zapytanie z częścią ofertową – posrednik pracy Stoczek

02.11.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem rozeznanie w sprawie ceny – najem sali Lublin i złożenia wyceny dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej w Lublinie w ramach projektu “Aktywni od zaraz!”.

02.11.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem rozeznanie w sprawie ceny – najem sali Stoczek (gmina Spiczyn) i złożenia wyceny dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej w Lublinie w ramach projektu “Aktywni od zaraz!” – rozeznanie rynku Stoczek 2

02.11.2016

Informujemy, iż zmieniło się miejsce, tj. nr pokoju, gdzie mieściło się Biuro Projektu. Obecnie Biuro Projektu „Aktywni od zaraz!” znajduje się w pokoju nr 2. na parterze.

25.10.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru doradcy zawodowego, który przeprowadzi poradnictwo zawodowe dla łącznie max. 15 UP w Lublinie.

Zapytanie z częścią ofertową – doradca zawodowy Lublin (2)

31.10.2016 r.

Uwaga zmiana harmonogramu szkolenia dla GRUPY 5. Informujemy, że zajęcia z 02 listopada br. zostają przełożone na 29 listopada. Zaktualizowany harmonogram szkolenia “Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie ochrony środowiska” jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

28.10.2016 r.

Informujemy, że 27 października br. rozpoczęło się w Lublinie szkolenie dla GRUPY 5 – “Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie ochrony środowiska”. Szkolenie zakończy się 28 listopada.

25.10.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru doradcy zawodowego, który przeprowadzi poradnictwo zawodowe dla łącznie max. 15 UP w Stoczku.

Zapytanie z częścią ofertową – doradca zawodowy Stoczek (2)

21.10.2016 r.

GRUPA 3 (od 19 października br.) i GRUPA 2 (od 21 października br.) kontynuują spotkania w ramach pośrednictwa pracy. Zajęcia odbywają się odpowiednio w Stoczku (GRUPA 3) i Radzyniu Podlaskim (GRUPA 2). Szczegółowe harmonogramy zajęć są dostępne w zakładce Harmonogram wsparcia.

18.10.2016 r.

GRUPA 5 rozpoczęła 17 października realizację pośrednictwa pracy. Zajęcia odbywają się w Lublinie. Od 15 października trwa w Biłgoraju szkolenie dla GRUPY 4 pt. “Pracownik biurowy z elementami ekomarketingu”. Szkolenie zakończy się 10 listopada. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

14.10.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru pośrednika pracy, który przeprowadzi zajęcia o tematyce „kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby” dla łącznie max. 16 UP w Lublinie.

Zapytanie z częścią ofertową – posrednik pracy Lublin

11.10.2016 r.

Miło nam poinformować, iż został zwiększony obszar wsparcia dla osób zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiaty: Chełm, chełmski, hrubieszowski, Zamość na terenie woj. lubelskiego. Tutaj można zapoznać się z zaktualizowanym regulaminem.

06.10.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem rozeznanie w sprawie ceny – najem sali Lublin i złożenia wyceny dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej w Lublinie w ramach projektu “Aktywni od zaraz!”.

03.10.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru pośrednika pracy, który przeprowadzi zajęcia o tematyce „kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby” dla łącznie max. 15 UP w Biłgoraju (2).

Zapytanie z częścią ofertową – posrednik pracy Bilgoraj (2)

29.09.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru doradcy zawodowego, który przeprowadzi poradnictwo zawodowe dla łącznie max. 16 UP w Lublinie.

Zapytanie z częścią ofertową – doradca zawodowy Lublin

28.09.2016 r.

27 września br. rozpoczęły się w Biłgoraju spotkania w ramach poradnictwa indywidualnego dla GRUPY 4. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

22.09.2016 r.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIE pn.PRACOWNIK BIUROWY Z KOMPETENCJAMI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA.
START: październik 2016 r.
MIEJSCE: Lublin
Zawód obejmuję zarządzanie i koordynację codziennego funkcjonowania biura połączone z dodatkową wiedzą i kompetencjami obejmującymi identyfikowanie odpadów, ich gromadzenie i usuwanie oraz odzysk surowców nadających się do powtórnego wykorzystania.

1

19.09.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem rozeznanie w sprawie ceny – najem sali Biłgoraj (2) i złożenia wyceny dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej w Biłgoraju w ramach projektu “Aktywni od zaraz!”.

17.09.2016 r.

Od dzisiaj rozpoczynają się w Stoczku zajęcia dla GRUPY 3 w ramach szkolenia zawodowego “Pracownik administracyjno-biurowy z elementami rozwiązań ekologicznych”. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

13.09.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru pośrednika pracy, który przeprowadzi zajęcia o tematyce „kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby” dla łącznie max. 15 UP w Biłgoraju (2).

Zapytanie z częścią ofertową – posrednik pracy Bilgoraj (2)

12.09.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru doradcy zawodowego, który przeprowadzi poradnictwo zawodowe dla łącznie max. 15 UP w Biłgoraju.

Zapytanie z częścią ofertową – doradca zawodowy Biłgoraj

09.09.2016 r.

Informujemy, że 08 września br. uruchomiono w Radzyniu Podlaskim szkolenie “Ekoturystyka – rozwiązania proekologiczne” dla GRUPY 2. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

31.08.2016 r.

W zakładce Harmonogram wsparcia jest już dostępny harmonogram pośrednictwa pracy dla GRUPY 2. Zajęcia będą odbywać się w Radzyniu Podlaskim.

26.08.2016 r.

Od 25 sierpnia br. w Stoczku odbywają się spotkania w ramach pośrednictwa pracy dla GRUPY 3. Jednocześnie informujemy o aktualizacji harmonogramu pośrednictwa pracy, tj. w dniu 27 sierpnia spotkania odbywają się w godzinach 8:00-17:00 oraz w dniu 29 sierpnia w godz. 8.00-20.00. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

17.08.2016 r.

W dniu 16 sierpnia br. rozpoczęły się w Stoczku pierwsze spotkania w ramach poradnictwa indywidualnego dla GRUPY 3. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

10.08.2016 r.

W dniu 09 sierpnia br. rozpoczęły się w Radzyniu Podlaskim pierwsze spotkania w ramach poradnictwa indywidualnego dla GRUPY 2. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

08.08.2016 r.

Od 05 sierpnia br. kontynuowane są spotkania w ramach pośrednictwa pracy dla GRUPY 1. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

02.08.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem rozeznanie w sprawie ceny – najem sali Stoczek i złożenia wyceny dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej w Stoczku w ramach projektu “Aktywni od zaraz!”.

29.07.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem rozeznanie w sprawie ceny – najem sali Radzyn Podlaski i złożenia wyceny dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej w Radzyniu Podlaskim w ramach projektu “Aktywni od zaraz!”.

21.07.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru pośrednika pracy, który przeprowadzi zajęcia o tematyce „kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby” dla łącznie max. 15 UP w Radzyniu Podlaskim.

Zapytanie z częścią ofertową – posrednik pracy Radzyn Podlaski

21.07.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru pośrednika pracy, który przeprowadzi zajęcia o tematyce „kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby” dla łącznie max. 15 UP w Stoczku.

Zapytanie z częścią ofertową – posrednik pracy Stoczek

20.07.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru doradcy zawodowego, który przeprowadzi poradnictwo zawodowe dla łącznie max. 15 UP w Radzyniu Podlaskim.

Zapytanie z częścią ofertową – doradca zawodowy Radzyn Podlaski

20.07.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru doradcy zawodowego, który przeprowadzi poradnictwo zawodowe dla łącznie max. 15 UP w Stoczku (powiat łęczyński, woj. lubelskie).

Zapytanie z częścią ofertową – doradca zawodowy Stoczek

19.07.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem rozeznanie rynku – egzamin zewnętrzny i złożenia wyceny dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego i certyfikacji VCC lub równoważną dla wskazanych max. 105 Uczestników/czek projektu (UP) w ramach projektu “Aktywni od zaraz!”.

13.07.2016 r.

Zmianie uległ harmonogram szkolenia “Pozyskiwanie energii słonecznej”. Zajęcia z dnia 16.07.2016 r. zostały przełożone na dzień 19.07.2016 r. Pozostałe szczegóły ww. szkolenia pozostają bez zmian. Po zaktualizowany harmonogram odsyłamy do zakładki Harmonogram wsparcia.

05.07.2016 r.

Informujemy, że 04 lipca br. rozpoczęło się w Biłgoraju szkolenie dla GRUPY 1 – “Pozyskiwanie energii słonecznej”. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

22.06.2016 r.

Od 21 czerwca br. trwają w Biłgoraju spotkania w ramach pośrednictwa pracy dla GRUPY 1. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

16.06.2016 r.

W ramach ogłoszonej procedury wyboru podwykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenia zawodowe związane z „zielonymi miejscami pracy” publikujemy otrzymane kolejne zapytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie:
Proszę o informację czy aby spełnić warunki punktu D rozdziału I należy
podać po dwóch trenerów z każdego zakresu szkoleń:

1. Pozyskiwanie energii słonecznej – 2 osoby
2. Spalanie biomasy – 2 osoby ?

Odpowiedź:
Aby spełnić warunki punktu D rozdziału I, Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
Natomiast aby spełnić warunki punktu C rozdziału I, Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej dwoma trenerami/wykładowcami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w zakresie zgodnym z tematyką szkoleń w wymiarze min. 200 godzin szkoleniowych każdy lub posiadającymi wykształcenie wyższe lub zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie szkolenia w zakresie zgodnym z tematyką szkoleń oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie będzie krótsze niż 2 lata.

15.06.2016 r.

W ramach ogłoszonej procedury wyboru podwykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenia zawodowe związane z „zielonymi miejscami pracy” publikujemy otrzymane kolejne zapytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie: “Proszę o wyjaśnienie czy załącznik 1 i 3 nie są tożsame? Jeśli nie to proszę o informację jak należy je prawidłowo wypełnić (aby się różniły).
Odpowiedź:
Załącznik nr 1 dotyczy spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. ” A. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie”.
Załącznik nr 3 dotyczy kryterium oceny oferty, tj. doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych.
Oba załączniki należy wypełnić zgodnie z opisem w niniejszej procedurze wyboru – szkolenia zawodowe.

14.06.2016 r.

W ramach ogłoszonej procedury wyboru podwykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenia zawodowe związane z „zielonymi miejscami pracy” publikujemy otrzymane zapytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie: “Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie terminu zwrotu wadium wymaganego w pkt. 8 rozdział IV, uczestnikom postępowania, którzy nie zostaną wybrani w przedmiotowym postępowaniu.”

Odpowiedź: “zwrot wadium wymaganego w pkt. 8 rozdział IV, uczestnikom postępowania, którzy nie zostaną wybrani w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi niezwłocznie po ocenie wszystkich ofert, które wpłynął w ramach procedury.”

13.06.2016 r.

W dniu 10 czerwca br. rozpoczęły się w Biłgoraju pierwsze spotkania w ramach poradnictwa indywidualnego dla GRUPY 1. Szczegółowy harmonogram jest dostępny w zakładce Harmonogram wsparcia.

10.06.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru podwykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenia zawodowe związane z „zielonymi miejscami pracy” dla maksymalnie 105 uczestników/czek projektu (UP) w woj. lubelskim w planowanym okresie 06-12.2016 r.

Zapytanie z częścią ofertową – szkolenia zawodowe

30.05.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem rozeznanie w sprawie ceny – najem sali Biłgoraj i złożenia wyceny dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej w Biłgoraju w ramach projektu “Aktywni od zaraz!”.

11.05.2016 r.

Zachęcamy do zgłoszeń, rekrutacja trwa. Do Biura wpłynęło już kilka zgłoszeń. Przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona.

plakat gif

11.05.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru pośrednika pracy, który przeprowadzi zajęcia o tematyce „kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby” dla łącznie max. 15 UP w Biłgoraju.

Zapytanie z częścią ofertową – posrednik pracy Bilgoraj

11.05.2016 r.

Informujemy, iż zmianie uległ załącznik nr 2 do części ofertowej, a dokładnie treść w kolumnie 4 na “Liczba godzin szkoleniowych usług edukacyjnych dla osób młodych zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.”

Zmiana nie powoduje wydłużenie terminu składania ofert.

Poniżej zapytanie ofertowe z częścią ofertową z aktualnych załącznikiem nr 2.

Zapytanie z częścią ofertową – doradca zawodowy Bilgoraj (2)

10.05.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. wyboru doradcy zawodowego, który przeprowadzi poradnictwo zawodowe dla łącznie max. 15 UP w Biłgoraju.

Zapytanie z częścią ofertową – doradca zawodowy Bilgoraj

30.04.2016 r.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych. Rekrutacja do projektu “Aktywni od zaraz!” trwa.