Zapytanie ofertowe

20.11.2018 Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0018/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego, np. Speakout, Pioneer, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1-B2 w maksymalnej ilości 192 sztuk. Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki. W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki… Read More »

Lista gmin objętych wsparciem

Zapraszamy do zapoznania się z listą gmin, których mieszkańcy kwalifikują się do udziału w projekcie “Aktywni Wielkopolanie – powrót na rynek pracy”. Gminy te są wiejskimi obszarami funkcjonalnymi wymagającymi wsparcia procesów rozwojowych. Załącznik nr 1 do regulaminu – lista gmin objętych wsparciem

Aktualności

5.11.2018 r. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie “Pełnosprawni”! Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji w linku poniżej. Plakat Pełnosprawni   23.10.2018 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą Pełnoprawni. Do projektu poszukujemy osób niepełnosprawnych, powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym… Read More »

Aktualności

5.11.2018 r. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie “Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej”! Wszystkie osoby chętne informujemy, że formularze zgłoszeniowe są dostępne w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Liczba miejsc jest ograniczona! Informacje o projekcie w linku poniżej. Plakat Włącz się   23.10.2018 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą Włącz się! Program Aktywizacji społeczno-zawodowej.… Read More »

Harmonogramy

1.Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 1 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 2 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 3

Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo, Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty rekrutacyjne, których wypełnienie jest warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie “Bądź KLUCZEM do LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!”. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Projektu. Zachęcamy do udziału w projekcie! W razie pytań – zapraszamy do kontaktu:  577 103 457   FORMULARZ OŚW III PROFIL OŚW O DOŚW WIELOKR WYKL… Read More »

Aktualności

24.10.2018r. Miło nam poinformować, iż pierwsze dwie grupy Uczestników Projektu rozpoczęły udział w “Indywidualnej diagnozy potrzeb, potencjału i predyspozycji UP”, na której zostanie podpisany z każdym z Uczestników kontrakt socjalny określający potrzeby, uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej Uczestnika/czki Projektu, pozwoli to na zindywidualizowanie wsparcia… Read More »

Harmonogramy

Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP Gr 1 Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP Gr. 2

Dokumenty rekrutacyjne

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Pełnosprawni” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu na adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE “PEŁNOSPRAWNI” FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI… Read More »