Zasada równości szans i niedyskryminacji

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie… Czytaj dalej »

HARMONOGRAM – Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo,  Poniżej znajduję się plik w którym są umieszczane harmonogramy dla poszczególnych grup. Każda zakładka jest opatrzona numerem grupy do której Państwo należą. Harmonogramy będą aktualizowane na bieżąco, a Zespół Projektu będzie Państwa informował o wszelkich zmianach. Harmonogram wsparcia szkolenie zawodowe – nowy harmonogram Harmonogram wsparcia szkolenie zawodowe 12.2019 – aktualizacja z dn. 28.11.2019r.… Czytaj dalej »

Zasada równości szans i niedyskryminacji

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiegona lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty… Czytaj dalej »

Zasada równości szans i niedyskryminacji

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie… Czytaj dalej »

HARMONOGRAM – pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo,  Poniżej znajduję się plik w którym są umieszczane harmonogramy dla poszczególnych grup. Każda zakładka jest opatrzona numerem grupy do której Państwo należą. Harmonogramy będą aktualizowane na bieżąco, a Zespół Projektu będzie Państwa informował o wszelkich zmianach. Harmonogram -pośrednictwo pracy  – nowy harmonogram Harmonogram -pośrednictwo pracy aktualizacja 09.12.2020 – aktualizacja Harmonogram -pośrednictwo pracy aktualizacja 16.03.2020… Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0018/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1-C2 w maksymalnej ilości 384 sztuk. Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki. W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników… Czytaj dalej »

HARMONOGRAM – Indywidualne wsparcie psychologiczne

Szanowni Państwo,  Poniżej znajduję się plik w którym są umieszczane harmonogramy dla poszczególnych grup. Każda zakładka jest opatrzona numerem grupy do której Państwo należą. Harmonogramy będą aktualizowane na bieżąco, a Zespół Projektu będzie Państwa informował o wszelkich zmianach. Harmonogram – indywidualne wsparcie psychologiczne – nowy harmonogram Pozdrawiamy, Zespół Projektu

Aktualności

9.08.2019 r. Informujemy, że 16.08.2019 r. firma jest nieczynna. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.   15.07.2019 r. Miło nam poinformować, że Uczestnicy projektu z grupy 7 zakończyli szkolenie umożliwiające nabycie, podniesienie kwalifikacji pod nazwą “Techniki sprzedaży”. 27 czerwca przeprowadzono egzamin zewnętrzny. Wszyscy Uczestnicy, którzy podeszli do egzaminu zdali go pozytywnie. Gratulujemy!… Czytaj dalej »

HARMONOGRAM – Indywidualne doradztwo zawodowe (wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD))

Szanowni Państwo,  Poniżej znajduję się plik w którym są umieszczane harmonogramy dla poszczególnych grup. Każda zakładka jest opatrzona numerem grupy do której Państwo należą. Harmonogramy będą aktualizowane na bieżąco, a Zespół Projektu będzie Państwa informował o wszelkich zmianach. Harmonogram IPD  – nowy harmonogram Pozdrawiamy, Zespół Projektu