Aktualności

21.01.2019 Szanowni Państwo, informujemy, że trwa rekrutacja do projektu “Mazowsze z POWERem!”. Zachęcamy do udziału! Plakat w formie PDF: PLAKAT

Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo, Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne, których wypełnienie jest warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie “Aktywni Wielkopolanie – powrót na rynek pracy”. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres biura projektu:  ul. Leśna 19A, 64-000 Kościan, Kurza Góra W razie pytań prosimy o kontakt: e-mail: wielkopolanie@vc.edu.pl tel: 510 464 556 Oświadczenie o spełnieniu… Czytaj dalej »

Dokumenty do pobrania

Formularz Zgłoszeniowy ŚCIEŻKA AKTYWNEJ REINTEGRACJI Oswiadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów gr. doc Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY OSÓB ZAGROŻONYCH Oświadczenie o zakwalifikowaniu do III profilu Regulamin projektu

Harmonogram zad. 3: Pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć na Pośrednictwo pracy: Harmonogram zajęć gr 1 spotkanie 1 Harmonogram zajęć gr 3 spotkanie 1 Harmonogram zajęć gr 3 spotkanie 2 Harmonogram zajęć gr 1 spotkanie 2 Harmonogram zajęć gr 4 spotkanie 1 Harmonogram zajęć gr 3 spotkanie 3

Harmonogramy

SZKOLENIE ICT: SZKOLENIA ZAWODOWE: JOBCOACHING: WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ POTENCJAŁU UCZESTNIKA POPRZEZ STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI: Harmonogram  grupy 1 w Lublinie (13 Uczestników Projektu) HARMONGRAM 13 UCZESTNIKÓW PROJEKTU LUBLIN  

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Staszica 7, 27-200 Starachowice lub na adres e-mail: efektywnieiaktywniewswietokrzyskim@vc.edu.pl. Formularz zgłoszeniowy Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim Oświadczenie… Czytaj dalej »

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Koniecznie aktywizuj się społecznie!” nr projektu RPSW.09.01.00-26-0028/17 zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Staszica 7, 27-200 Starachowice lub na adres e-mail: koniecznieaktywizujsiespolecznie@vc.edu.pl. Formularz rekrutacyjny Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego… Czytaj dalej »