Archiwum kategorii: Wachlarz możliwości

Zasada równości szans i niedyskryminacji

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie… Czytaj dalej »

Harmonogramy

29.06.2018 r. Harmonogramy Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP połączonej z poradnictwem psychologicznym HARMONOGRAM GRUPA 1 HARMONOGRAM GRUPA 2 HARMONOGRAM GRUPA 3 HARMONOGRAM GRUPA 4 HARMONOGRAM GRUPA 5 HARMONOGRAM GRUPA 6   09.07.2018 r. Harmonogramy Warsztatów Kompetencji Społecznych HARMONOGRAM GRUPA 1 HARMONOGRAM GRUPA 2 HARMONOGRAM GRUPA 3 HARMONOGRAM GRUPA 4 HARMONOGRAM GRUPA 5 HARMONOGRAM GRUPA… Czytaj dalej »

Zapytania ofertowe

18.05.2018 r. Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn.  „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu” nr projektu RPMA.09.01.00-14-8150/17 i planowanymi zajęciami z Poradnictwa zawodowego dla 13 UP prosimy o wycenę  usługi, która szczegółowo została opisana w dokumencie znajdującym się w załączniku niniejszej wiadomości. Rozeznanie rynku Poradnictwo 27.04.2018 r. Szanowni Państwo, w związku z realizacją… Czytaj dalej »

Aktualności

26.09.2018 r. Informujemy, ze realizacja staży w ramach projektu „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu” powoli dobiega końca. Jednocześnie przypominamy o terminowym przesyłaniu wszystkich dokumentów związanych z realizacją staży. 01.08.2018 r. Osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przypominamy o regularnym przesyłaniu list obecności za dany miesiąc kalendarzowy. 02.07.2018 r. Rekrutacja do projektu „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu… Czytaj dalej »

Dokumenty rekrutacyjne, Regulamin

Regulamin-projektu Oświadczenie-o-zakwalifikowaniu-do-III-profilu Oświadczenie-o-korzystaniu-z-PO-PŻ OŚWIADCZENIE-O-POMOCY-SPOŁECZNEJ Oswiadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów gr. doc Formularz Zgłoszeniowy WACHLARZ MOŻLIWOŚCI PRZECIW UBÓSTWU I WYKLUCZENIU Załącznik nr.1 Wykaz gmin