Author Archives: Karolina Gajkowska

Aktualności

21.05.2018 r.

Z przyjemnością informujemy, iż dodatkowe informacje na temat projektu „Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu! można uzyskać na stronie mapy dotacji  http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7289491. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz opisem projektu.

07.05.2018 r.

W związku z wolnymi miejscami do projektu „Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!” informujemy, że okres składania dokumentów rekrutacyjnych został wydłużony. Dokumenty potrzebne do złożenia znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty rekrutacyjne. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania formularzy zgłoszeniowych.

13.04.2018 r.

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do projektu ” Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!”. Liczba miejsc ograniczona!!!. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania formularzy zgłoszeniowych. Zachęcamy również do kontaktu z nasza kadrą projektu, która chętnie udzieli informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie.

23.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

Zespół Projektu

19.03.2018 r.

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do projektu ” Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!”. Liczba miejsc ograniczona!!!. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania formularzy zgłoszeniowych.

15.02.2018 r.

Zapraszamy do składnia formularzy zgłoszeniowych. Rekrutacja do projektu „Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!” trwa.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi, które są dostępne w zakładce dokumenty rekrutacyjne.

16.01.2018 r.

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do Projektu „Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!”. Zapraszamy do udziału osoby pozostające bez pracy, tj. bierne zawodowo po 50 r. życia, z niskimi kwalifikacjami, zamieszkujące obszar woj. lubuskiego ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi, które są dostępne w zakładce dokumenty rekrutacyjne.

Nasz Zespół z przyjemnością odpowie na wszystkie Państwa pytania. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 510 464 556 lub mailowego aktywnosczawodowa@vc.edu.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Rozeznanie rynku-pośrednik pracy -część ofertowa

18.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa pomorskiego, w ramach projektu Bez wykluczeń – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej nr projektu RPPM.06.01.02-22-0024/16-00 planuje przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla maksymalnie 22 Uczestników Projektu w miejscowości Potęgowo w planowanym okresie lipiec – sierpień 2017 r.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania  ww.zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

Rozeznanie rynku -pośrednik pracy

część ofertowa

Rozeznanie rynku-egzamin z dnia 25.04.2017 r.-część ofertowa

25.04.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa pomorskiego, w ramach projektu Bez wykluczeń – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej nr projektu RPPM.06.01.02-22-0024/16-00 planuje przeprowadzenie certyfikacji zewnętrznej z wydaniem certyfikatów Vocational Complete Certificate lub równoważnego potwierdzających efekty kształcenia i nabycia kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu w planowanym okresie maj – lipiec 2017 r.

Egzamin zostanie przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję, posiadającą uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami w sposób bezstronny, zarówno względem Wnioskodawcy jak i Podwykonawcy.
W związku z powyższym będziemy poszukiwali Wykonawcy egzaminu VCC lub równoważnego gotowego przeprowadzić powyższy egzamin.
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Rozeznanie rynku-egzamin

część ofertowa

Harmonogramy-Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć:

GR.I  Szkolenie zawodowe- Pomocnik ds. biurowych-20.04.2017 r.

Harmonogram Szkolenie zawodowe gr.1

 

GR.II  Szkolenie zawodowe- Pomocnik ds. biurowych-08.05.2017 r.

Harmonogram Szkolenie zawodowe gr.2

 

GR.III Szkolenie zawodowe-Ogrodnik terenów zielonych-26.07.2017 r.

Harmonogram Szkolenie zawodowe gr.3

 

GR. IV Szkolenie zawodowe – Teleopiekun- 18.09.2017 r.

Harmonogram Szkolenie zawodowe gr.4

 

GR.V Szkolenie zawodowe – Pomocnik ds. biurowych– 08.10.2017 r.

Harmonogram Szkolenie zawodowe gr.5

 

Harmonogramy-Poradnictwo Zawodowe z Indywidualnym Planem Działania

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć:

Poradnictwo Zawodowe z Indywidualnym Planem Działania:

GR. 1 ZAJĘCIA W FORMIE GRUPOWEJ

IPD ZAJĘCIA GRUPOWE-GR 1

-GR. 1 ZAJĘCIA W FORMIE INDYWIDUALNEJ

IPD ZAJĘCIA INDYWIDUALNE-GR. 1

-GR. 2 ZAJĘCIA W FORMIE GRUPOWEJ

IPD ZAJĘCIA GRUPOWE-GR.2

-GR. 2 ZAJĘCIA W FORMIE INDYWIDUALNEJ

IPD ZAJĘCIA INDYWIDUALNE-GR.2

-GR. 3 ZAJĘCIA W FORMIE GRUPOWEJ

IPD ZAJĘCIA GRUPOWE-GR.3

-GR. 3ZAJĘCIA W FORMIE INDYWIDUALNEJ

IPD  ZAJĘCIA INDYWIDUALNE-GR.3

-gr.4 ZAJĘCIA W FORMIE GRUPOWEJ

IPD GRUPOWE-GR4

-gr.4 ZAJĘCIA W FORMIE INDYWIDUALNEJ

IPD INDYWIDUALNE-gr 4

-gr.5 ZAJĘCIA W FORMIE GRUPOWEJ

IPD GRUPOWE-GR.5

-gr.5 ZAJĘCIA W FORMIE INDYWIDUALNEJ

IPD INDYWIDUALN-GR5