Author Archives: Anna Pilat

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia w ramach projektu ,,Nie “zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16   Grupa 1S- Ostrowy- Cukrownia Doradztwo zawodowe (indywidualne) 24.11-07.12.2016 r. Harmonogram Poradnictwo psychologiczne (indywidualne) 05.01-11.01.2017 r. Harmonogram Szkolenie zawodowe 16.01-28.02.2017 r. (od dnia 01.02.2017 r. zmiana godzin szkolenia) Harmonogram Pośrednictwo pracy 21.07.2017 r. / 25.07.2017 r. Harmonogram Grupa 2S- Ostrowy- Cukrownia Doradztwo zawodowe (indywidualne) 20-30.01.2017… Read More »

Zasada równości szans i niedyskryminacji

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn W ramach projektu ,,NIE! – dla wykluczenia” RPLD.09.01.01-10-C009/16 Kadra Projektu realizuje projekt ,,NIE! – dla wykluczenia” RPLD.09.01.01-10-C009/16 zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.  Podstawowym dokumentem, który reguluje powyższą kwestię są Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans… Read More »

Dokumenty do rozliczenia dotacji

23.03.2017 W związku z podpisaniem z Uczestnikami Projektu Umów o przyznanie wsparcia finansowego zamieszczamy dokumenty niezbędne do rozliczenia otrzymanej dotacji. Przypominamy, że zakupy towarów i usług finansowanych z otrzymanej dotacji, muszą dokładnie pokrywać się z harmonogramem rzeczowo- finansowym złożonym razem z Wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego zaakceptowanym przez Komisję Oceny Wniosków. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian… Read More »

Regulamin wypłaty stypendium stażowego

Oświadczenie do stypendium – Nie “zwalniaj” tempa pracy Regulamin wypłaty stypendium stażowego – Nie “zwalniaj” tempa pracy Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wypłaty stypendium stażowego – Nie “zwalniaj” tempa pracy Oświadczenie do stypendium stażowego – Nie “zwalniaj” tempa pracy – NIEAKTUALNE

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2016 r. dotyczące realizacji szkoleń zawodowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1013465 PYTANIE Bardzo proszę o informację czy szkolenie może być realizowane tylko i wyłącznie na terenie Wrocławia? Czy np istnieje możliwość realizacji kursów w inne lokalizacji? Myślę tutaj np o szkoleniach weekendowych w siedzibie naszej firmy. ODPOWIEDŹ Zgodnie z treścią części opisowej zapytania ofertowego dotyczącego… Read More »

Zasada równości szans i niedyskryminacji

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn W ramach projektu ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16   Kadra Projektu realizuje projekt ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16 zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.  Podstawowym dokumentem, który reguluje powyższą kwestię są Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości… Read More »

Zasada równości i niedyskryminacji

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn W ramach projektu ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16   Kadra Projektu realizuje projekt ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16 zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.  Podstawowym dokumentem, który reguluje powyższą kwestię są Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości… Read More »

Aktualności

    10.11.2017 r. Informujemy, ze realizacja staży w ramach projektu ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy” powoli dobiega końca. Gratulujemy wszystkim Uczestnikom, którzy po zakończeniu stażu podjęli zatrudnienie. Jednocześnie przypominamy o terminowym przesyłaniu wszystkich dokumentów związanych z realizacją staży. 13.10.2017 r. Osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przypominamy o regularnym przesyłaniu list obecności za dany miesiąc kalendarzowy.… Read More »

Rekrutacja

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie ,,Nie “zwalniaj” tempa pracy” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w Regulaminie rekrutacji. Dokumenty do pobrania: Ścieżka 1 – staż Regulamin rekrutacji Formularz rekrutacyjny Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej Oświadczenie… Read More »