Zapytania ofertowe

By | 26 czerwca 2018

26.06.2018r.

Szanowni Państwo,
Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów UP dla maks. 12 UP (1 grupa x śr. 12 osób) w wymiarze 2 godzin zegarowych na osobę (1 spotkanie indywidualne x 2h, w sumie 24h w ramach zamówienia).
W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.