Zapytania ofertowe

przez | 26 czerwca 2018

09.11.2018r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu “Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Pośrednictwa pracy dla maks. 12 UP (1 grupa x śr. 12 osób) w wymiarze 8 godzin zegarowych na osobę (4 spotkania indywidualne x 2h, w sumie 96h w ramach zamówienia).

Zapytanie ofertowe – wybór pośrednika pracy do przeprowadzenia Pośrednictwa pracy // Nowy Sącz

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.

 

09.11.2018r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu “Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Pośrednictwa pracy dla maks. 12 UP (1 grupa x śr. 12 osób) w wymiarze 8 godzin zegarowych na osobę (4 spotkania indywidualne x 2h, w sumie 96h w ramach zamówienia).

Zapytanie ofertowe – wybór pośrednika pracy do przeprowadzenia Pośrednictwa pracy // Limanowa

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.

 

11.10.2018r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu “Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Poradnictwa psychologicznego dla maks. 24 UP (2 grupy x śr. 12 osób) w wymiarze 6 godzin zegarowych na osobę (3 spotkanie indywidualne x 2h, w sumie 144h w ramach zamówienia).

Zapytanie ofertowe – wybór psychologa do przeprowadzenia Poradnictwa psychologicznego // Nowy Sącz

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.

 

05.10.2018r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu “Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów UP dla maks. 24 UP (2 grupy x śr. 12 osób) w wymiarze 2 godzin zegarowych na osobę (1 spotkanie indywidualne x 2h, w sumie 48h w ramach zamówienia).

Zapytanie ofertowe – wybór psychologa do przeprowadzenia Identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów UP //Limanowa

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.

 

21.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu “Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Poradnictwo psychologiczne dla maks. 24 UP (2 grupy x śr. 12 osób) w wymiarze 6 godzin zegarowych na osobę (3 spotkanie indywidualne x 2h, w sumie 144h w ramach zamówienia).

Zapytanie ofertowe – wybór psychologa do przeprowadzenia Poradnictwa psychologicznego // Nowy Sącz

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.

 

14.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu “Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów UP dla maks. 24 UP (2 grupy x śr. 12 osób) w wymiarze 2 godzin zegarowych na osobę (1 spotkanie indywidualne x 2h, w sumie 48h w ramach zamówienia).

Zapytanie ofertowe – wybór psychologa do przeprowadzenia Identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów UP // Nowy Sącz

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.

 

13.08.2018r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu “Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Pośrednictwa pracy dla maks. 12 UP (1 grupa x śr. 12 osób) w wymiarze 8 godzin zegarowych na osobę (4 spotkania indywidualne x 2h, w sumie 96h w ramach zamówienia).

Zapytanie ofertowe – wybór pośrednika pracy do przeprowadzenia Pośrednictwa pracy // Nowy Sącz

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.

 

27.07.2018r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu “Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Pośrednictwa pracy dla maks. 12 UP (1 grupa x śr. 12 osób) w wymiarze 8 godzin zegarowych na osobę (4 spotkania indywidualne x 2h, w sumie 96h w ramach zamówienia).

Zapytanie ofertowe – wybór pośrednika pracy do przeprowadzenia Pośrednictwa pracy // Tarnów

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.

 

20.07.2018r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu “Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Poradnictwa psychologicznego dla maks. 12 UP (1 grupa x śr. 12 osób) w wymiarze 6 godzin zegarowych na osobę (3 spotkania indywidualne x 2h, w sumie 72h w ramach zamówienia).

Zapytanie ofertowe – wybór psychologa do przeprowadzenia Poradnictwa psychologicznego // Tarnów

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.

 

19.07.2018r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu “Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów UP dla maks. 12 UP (1 grupa x śr. 12 osób) w wymiarze 2 godzin zegarowych na osobę (1 spotkanie indywidualne x 2h, w sumie 24h w ramach zamówienia).

Zapytanie ofertowe – wybór psychologa do przeprowadzenia Identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów UP // Tarnów

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.

 

29.06.2018r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu “Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Poradnictwa psychologicznego dla maks. 12 UP (1 grupa x śr. 12 osób) w wymiarze 6 godzin zegarowych na osobę (3 spotkania indywidualne x 2h, w sumie 72h w ramach zamówienia).

Zapytanie ofertowe – wybór psychologa do przeprowadzenia Poradnictwa psychologicznego // Nowy Sącz

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.

 

26.06.2018r.

Szanowni Państwo,
Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu “Obudź w sobie aktywność” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0216/17 planuje przeprowadzenie usługi, tj. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów UP dla maks. 12 UP (1 grupa x śr. 12 osób) w wymiarze 2 godzin zegarowych na osobę (1 spotkanie indywidualne x 2h, w sumie 24h w ramach zamówienia).
W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyceny usługi.