Zapytania ofertowe

przez | 30 maja 2018

17.07.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni = Zatrudnieni” nr projektu RPSW.09.01.00-26-0007/17  i planowanymi zajęciami z  Poradnictwo Zawodowe dla maksymalnie 36UP prosimy o wycenę usługi, która szczegółowo została opisana w dokumencie znajdującym się w poniższym załączniku.

Rozeznanie Rynku – Poradnicwto Zawodowe 17.07.2018r.

30.05.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni = Zatrudnieni” nr projektu RPSW.09.01.00-26-0007/17  i planowanymi zajęciami z  Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP połączonej z poradnictwem psychologicznym dla maksymalnie 36UP prosimy o wycenę usługi, która szczegółowo została opisana w dokumencie znajdującym się w poniższym załączniku.

ROZEZNANIE RYNKU Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP połączona z poradnictwem psychologicznym 30.05.2018