HARMONOGRAMY

By | 13 marca 2018

Harmonogram wsparcia w ramach projektu

,,NIE! – dla wykluczenia” RPLD.09.01.01-10-C009/16

Grupa 1 – Piotrków Trybunalski

Trening umiejętności życiowych (grupowe)

Harmonogram

Poradnictwo zawodowe (indywidualne)

Harmonogram

Poradnictwo psychologiczne (indywidualne)

Harmonogram listopad 2017

Harmonogram grudzień 2017

Harmonogram styczeń 2018

harmonogram luty 2018

Szkolenie zawodowe (grupowe)

Harmonogram

Kurs komputerowy (grupowe)

Harmonogram

Pośrednictwo pracy (indywidualne)

Harmonogram grudzień 2017

Harmonogram styczeń 2018

Harmonogram luty 2018

Harmonogram marzec 2018

Grupa 2 – Tomaszów Mazowiecki

Trening umiejętności życiowych (grupowe)

Harmonogram

Poradnictwo zawodowe (indywidualne)

Harmonogram

Poradnictwo psychologiczne (indywidualne)

Harmonogram listopad 2017

Harmonogram grudzień 2017

Harmonogram styczeń 2018

Harmonogram luty 2018

harmonogram MARZEC 2018

Szkolenie zawodowe (grupowe)

Harmonogram

Kurs komputerowy (grupowe)

Harmonogram

Pośrednictwo pracy (indywidualne)

Harmonogram styczeń 2018

Harmonogram luty 2018

Harmonogram marzec 2018

Grupa 3 – Szczyty

Trening umiejętności życiowych (grupowe)

Harmonogram

Poradnictwo zawodowe (indywidualne)

Harmonogram

Poradnictwo psychologiczne (indywidualne)

Harmonogram listopad 2017

Harmonogram grudzień 2017

Harmonogram styczeń 2018

Harmonogram luty 2018

Szkolenie zawodowe (grupowe)

Harmonogram

Kurs komputerowy (grupowe)

Harmonogram

Pośrednictwo pracy (indywidualne)

Harmonogramy grudzień 2017

Harmonogram styczeń 2018

Harmonogram luty 2018

Harmonogram marzec 2018

Grupa 4 – Tomaszów Mazowiecki

Trening umiejętności życiowych (grupowe) zaktualizowany

Harmonogram

Poradnictwo zawodowe (indywidualne)

Harmonogram

Poradnictwo psychologiczne (indywidualne)

Harmonogram grudzień 2017

Harmonogram styczeń 2018

Harmonogram luty 2018

Harmonogram marzec 2018

Harmonogram kwiecień 2018

Szkolenie zawodowe (grupowe)

Harmonogram

Kurs komputerowy (grupowe)

Harmonogram

Pośrednictwo pracy (indywidualne)

Harmonogram styczeń 2018

Harmonogram luty 2018

Harmonogram marzec 2018

Grupa 5 – Szczyty

Poradnictwo psychologiczne (indywidualne)

Harmonogram grudzień 2017

Harmonogram styczeń 2018

Harmonogram luty 2018

Harmonogram marzec 2018

Trening umiejętności życiowych (grupowe)

Harmonogram

Poradnictwo zawodowe (indywidualne)

Harmonogram

Szkolenie zawodowe (grupowe)

Harmonogram

Kurs komputerowy (grupowe)

Harmonogram

Pośrednictwo pracy (indywidualne)

Harmonogram grudzień 2017

Harmonogram styczeń 2018

Harmonogram luty 2018

Harmonogram marzec 2018

Grupa 6- Kutno

Poradnictwo psychologiczne (indywidualne)

Harmonogram grudzień 2017

Harmonogram styczeń 2018

Harmonogram luty 2018

Harmonogram marzec 2018

Harmonogram kwiecień 2018

Trening umiejętności życiowych (grupowe)

Harmonogram grudzień 2017

Harmonogram styczeń 2018

Poradnictwo zawodowe (indywidualne)

Harmonogram grudzień 2017

Harmonogram styczeń 2018

Pośrednictwo pracy (indywidualne)

Harmonogram styczeń 2018

Harmonogram luty 2018

Harmonogram marzec 2018

Harmonogram kwiecień 2018

Kurs komputerowy (grupowe)

Harmonogram

Szkolenie zawodowe (grupowe)

Harmonogram