Harmongoramy

przez | 9 marca 2018

09.03.2018 r.

Harmonogram Szkolenia umożliwiającego nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji pod nazwą “Techniki sprzedaży” dla 1 grupy szkoleniowej (12-osobowej) (GRUPA 5)

HARMONOGRAM SZKOLENIA (grupa 5)

05.03.2018 r.

Harmonogram Szkolenia umożliwiającego nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji pod nazwą “Obsługa biura” dla 1 grupy szkoleniowej (12-osobowej) (GRUPA 4)

HARMONOGRAM SZKOLENIA (grupa 4)

01.03.2018 r.

Harmonogram Szkolenia umożliwiającego nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji pod nazwą “Obsługa biura” dla 1 grupy szkoleniowej (12-osobowej) (GRUPA 3)

HARMONOGRAM SZKOLENIA (grupa 3)

14.02.2018 r.

Harmonogram Poradnictwa zawodowego grupowego dla 12 UP (GRUPA 4)

HARMONOGRAM Poradnictwo zawodowe (grupa 4)

12.02.2018 r.

Harmonogram Poradnictwa zawodowego grupowego dla 12 UP (GRUPA 5)

HARMONOGRAM Poradnictwo zawodowe (grupa 5)

10.02.2018 r.

Harmonogram Szkolenia umożliwiającego nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji pod nazwą “Techniki sprzedaży” dla 1 grupy szkoleniowej (12-osobowej) (GRUPA 2)

HARMONOGRAM SZKOLENIA (grupa 2)

07.02.2018 r.

Harmonogram Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego dla 12 UP (GRUPA 1 – spotkanie 2)

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM Poradnictwo psychologiczne

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM Poradnictwo psychospołeczne

06.02.2018 r.

Harmonogram Poradnictwa zawodowego dla 12 UP (GRUPA 3)

HARMONOGRAM Poradnictwo zawodowe (grupa 3)

02.02.2018 r.

Harmonogram Wielostronnej diagnozy kompetencji i potrzeb dla 12 UP (GRUPA 5)

HARMONOGRAM Wielostronna diagnoza (grupa 5)

02.02.2018 r.

Harmonogram Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego dla 12 UP (GRUPA 2)

HARMONOGRAM Poradnictwo psychologiczne (grupa 2)

HARMONOGRAM Poradnictwo psychospołeczne (grupa 2)

31.01.2018 r.

Harmonogram Poradnictwa zawodowego grupowego dla 12 UP (GRUPA 2)

HARMONOGRAM Poradnictwo zawodowe (grupa 2)

Harmonogram Wielostronnej diagnozy kompetencji i potrzeb dla 12 UP (GRUPA 4)

HARMONOGRAM Wielostronna diagnoza (grupa 4)

30.01.2018 r.

Harmonogram Wielostronnej diagnozy kompetencji i potrzeb dla 12 UP (grupa 3)

HARMONOGRAM GRUPA 3

15.01.2018 r.

Harmonogram Szkolenia umożliwiającego nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji pod nazwą “Techniki sprzedaży” dla 1 grupy szkoleniowej (12-osobowej) (GRUPA 1)

HARMONOGRAM SZKOLENIA (grupa 1)

Harmonogram Wielostronnej diagnozy kompetencji i potrzeb dla 12 Uczestników Projektu (GRUPA 2)

HARMONOGRAM GRUPA 2

12.01.2018 r.

Harmonogramy Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego dla 1 grupy szkoleniowej (12-osobowej) (GRUPA 1)

HARMONOGRAM Poradnictwo psychospołeczne (grupowe)

HARMONOGRAM Poradnictwo psychologiczne (indywidualne)

27.12.2017 r.

Harmonogram Poradnictwa zawodowego-grupowego dla 1 grupy szkoleniowej (12-osobowej) (GRUPA 1)

HARMONOGRAM

15.12.2017 r.

Harmonogram Wielostronnej diagnozy kompetencji i potrzeb dla 12 Uczestników Projektu (GRUPA 1)

HARMONOGRAM