Zapytania ofertowe

przez | 23 stycznia 2018

12.04.2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16 firma Vivid Consulting Sp. z o. o planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym dla 12 Uczestników Projektu (100% to osoby z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) z terenu powiatów: lubartowskiego, łęczyńskiego, krasnostawskiego, świdnickiego i włodawskiego.

W związku z tym poszukujemy trenera pracy, który przeprowadzi w/w usługę. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym (link do zapytania ofertowego: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103658 ).

 

03.04.2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16 firma Vivid Consulting Sp. z o. o planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym dla 12 Uczestników Projektu (100% to osoby z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) z terenu powiatu chełmskiego i m. Chełm.

W związku z tym poszukujemy trenera pracy, który przeprowadzi w/w usługę. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym (link do zapytania ofertowego: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1101045 ).

 

12.03.2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16 firma Vivid Consulting Sp. z o. o planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym dla 12 Uczestników Projektu (100% to osoby z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) z terenu powiatu lubartowskiego.

W związku z tym poszukujemy trenera pracy, który przeprowadzi w/w usługę. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym (link do zapytania ofertowego: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095323 ).

 

27.02.2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16 firma Vivid Consulting Sp. z o. o planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym dla 12 Uczestników Projektu (100% to osoby z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) z terenu powiatów chełmskiego i m. Chełm.  

W związku z tym poszukujemy trenera pracy, który przeprowadzi w/w usługę. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym (link do zapytania ofertowego: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1092192 ).

Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe – część opisowa

Zapytanie ofertowe – część ofertowa

23.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. “Nie wykluczaj swoich szans” nr RPLU.11.01.00-06-0092/16 i planowanymi zajęciami z Poradnictwa zawodowego grupowego dla 1 grupy szkoleniowej (12 UP) prosimy o wycenę usługi, która szczegółowo została opisana w dokumencie znajdującym się w załączniku.

 

23.01.2018 r.

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. “Nie wykluczaj swoich szans” nr RPLU.11.01.00-06-0092/16 i planowanymi zajęciami z Wielostronnej diagnozy kompetencji i potrzeb dla 12 UP prosimy o wycenę usługi, która szczegółowo została opisana w dokumencie znajdującym się w załączniku.

 

 

17.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16 firma Vivid Consulting Sp. z o. o planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym dla 12 Uczestników Projektu (100% to osoby z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) z terenu powiatów: lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego (GRUPA 2).

Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe – część opisowa

Zapytanie ofertowe – część ofertowa

 

12.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. “Nie wykluczaj swoich szans” nr RPLU.11.01.00-06-0092/16 i planowanymi zajęciami z Poradnictwa zawodowego grupowego dla 1 grupy szkoleniowej (12 UP) prosimy o wycenę usługi, która szczegółowo została opisana w dokumencie znajdującym się w załączniku niniejszej wiadomości.

Rozeznanie rynku Poradnictwo zawodowe

11.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. “Nie wykluczaj swoich szans” nr RPLU.11.01.00-06-0092/16 i planowanymi zajęciami z Wielostronnej diagnozy kompetencji i potrzeb dla 12 UP poszukujemy doradcy zawodowego, który przeprowadzi Wielostronną diagnozę kompetencji i potrzeb.  Prosimy o wycenę usługi, która szczegółowo została opisana w niniejszym pliku.

Rozeznanie rynku Wielostronna diagnoza kompetencji i potrzeb

09.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16 firma Vivid Consulting Sp. z o. o planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym dla 12 Uczestników Projektu.

Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

 

07.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. “Nie wykluczaj swoich szans” nr RPLU.11.01.00-06-0092/16 i planowanymi zajęciami z Poradnictwa zawodowego grupowego dla 1 grupy szkoleniowej (12 UP) poszukujemy doradcy zawodowego, który przeprowadzi Poradnictwo zawodowe.  Prosimy o wycenę w/w usługi, która szczegółowo została opisana  w niniejszym pliku.

Rozeznanie rynku Poradnictwo zawodowe grupowe

 

07.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. “Nie wykluczaj swoich szans” nr RPLU.11.01.00-06-0092/16 i planowanymi zajęciami z Wielostronnej diagnozy kompetencji i potrzeb dla 12 UP poszukujemy doradcy zawodowego, który przeprowadzi Wielostronną diagnozę kompetencji i potrzeb. Prosimy o wycenę w/w usługi, która szczegółowo została opisana w niniejszym pliku.

Rozeznanie rynku Wielostronna Diagnoza Kompetencji i Potrzeb