Harmonogramy

By | 8 stycznia 2018

W załącznikach znajdują się harmonogramy zajęć w ramach naszego projektu

Identyfikacja indywidualnych potrzeb poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji/IPD

IPD – grupa 1

IPD – grupa 2

IPD – grupa 3

IPD – grupa 4

 

Mentoring – nabywanie kompetencji społecznych

Mentoring – grupa 1

Mentoring – grupa 2

Mentoring – grupa 3

Mentoring – grupa 4

 

Team building – integracja grupy

Team building – grupy 1 i 2

Team building – grupa 3 i 4

 

Kompleksowe pośrednictwo pracy

Kompleksowe pośrednictwo pracy – grupa 1

Kompleksowe pośrednictwo pracy – grupa 2

Kompleksowe pośrednictwo pracy – grupa 3

Kompleksowe pośrednictwo pracy – grupa 4

 

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe – grupy 1 i 2

Szkolenia zawodowe – grupy 3 i 4